Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

adalimumab

10. februar 2012

Denne siden har lenker til informasjonsark om legemidler som inneholder adalimumab.

Humira inj.

Hyrimoz inj.