azatioprin

Denne siden har lenker til informasjonsark om legemidler som inneholder azatioprin.

Imurel tbl.