Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Cataflam tbl.

Virkestoff: diclofenac.
PASIENTINFORMASJON