Celebra kaps.

Virkestoff:celekoksib.

PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg
Celebra er et betennelsesdempende og smertestillende legemiddel som tilhører gruppen cox-2-hemmere. Celebra brukes ved revmatiske sykdommer.
 
Virkning/Egenskaper
Celebra hemmer dannelsen av prostaglandiner, stoffer som forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.
 
Smertelindring kommer relativt raskt. Videre reduseres stivhet og hevelse i leddene. Mange opplever dermed at daglige gjøremål og fysiske aktiviteter blir lettere å gjennomføre. Celebra påvirker imidlertid ikke selve sykdomsutviklingen og leddskade ved revmatisk sykdom.
 
Dosering
Vanligvis doseres Celebra 100-200 mg 1-2 ganger daglig. Du bør generelt ta Celebra i lavest mulig dose og kun ved behov, eventuelt bare i kortere perioder over noen dager. Dette er for å redusere risikoen for bivirkninger. Lege avgjør i samråd med deg hvilken eksakt dosering du skal ha og hvor lenge det er aktuelt for deg å bruke Celebra.
 
Kapslene bør svelges hele med rikelig væske. Celebra tas helst utenom måltid.
 
Uønskede virkninger som kan oppstå
- Plager fra mage/tarm, for eksempel sure oppstøt, luft i magen, diaré og magesmerter.
- Svært sjeldent kan magesår oppstå. Dersom du får magesmerter, brekninger eller sort avføring når du bruker Celebra, må du ikke ta medisinen, men ta raskt kontakt med legen din!
- Svimmelhet, utslett, rennende nese, søvnløshet, øresus eller påvirkning av lever kan og forekomme.
- Økt pustebesvær hos astmatikere og allergikere kan forekomme.
- Blodtrykksøkning kan forekomme. Pasienter som har hjerte- eller nyresvikt, kan få økt mengde vann i kroppen (ødem) og pustebesvær.
- Bruk av Celebra innebærer økt risiko for hjerte-kar-sykdom, se under Forsiktighetsregler.
Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.
 
Forsiktighetsregler
Samtidig bruk av andre legemidler: Ikke bruk andre lignende betennelsesdempende legemidler i de perioder du bruker Celebra (f.eks. legemidler som inneholder ibumetin, naproxen, diklofenak eller etoricoxib). Bruk heller ikke tilsvarende reseptfrie betennelsesdempende midler samtidig med Celebra. Dosen kan da bli for stor og det gir økt risiko for bivirkninger.
Vær spesielt oppmerksom på at samtidig bruk av blodfortynnende midler (for eksempel Marevan og de nye blodfortynnende legemidlene) og Celebra kan være uheldig. Diskuter dette med legen din.
Snakk med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen.

Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket, hjertesvikt, tidligere hjerneslag, hjerteinfarkt eller annen hjerte-kar-sykdom bør du ikke bruke Celebra. Det samme gjelder dersom du er allergisk mot sulfa-preparater. Dersom du har/har hatt nyresvikt, astma eller magesår bør du bare unntaksvis og etter diskusjon med legen din bruke Celebra. Dette gjelder også dersom du har generell risiko for hjerte-karsykdom (høyt kolesterol, diabetes mellitus, høyt blodtrykk og dersom du røyker).
Graviditet/amming: Celebra må ikke brukes under graviditet og heller ikke ved amming.. 
 
Gode råd
- Celebra kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Har du problemer med å bli gravid bør du ta kontakt med legen.
- Dersom du har behov for smertestillende eller febernedsettende medisin i tillegg til Celebra bør du spørre farmasøyt eller lege om hvilke legemidler du kan bruke (paracetamol kan brukes).
- Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturlegemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid  med en oppdatert medisinliste. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene passer sammen (interaksjoner). 

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Camilla Bjørnstad
Godkjent første gang:20.10.2006.

Revidert av sykehusfarmasøyt: Espen Uppheim
Fornyet godkjenning: 28.10.13 av spesialist i revmatologi:Marianne Wallenius og Øyvind Palm.