Celeston Chronodose injeksjon

Virkestoff: betamethason.
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg
Celeston Chronodose er et betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, oftest som injeksjon i muskulatur (intramuskulært).

Virkning/egenskaper
Celeston Chronodose inneholder virkestoffet betametason som har en kraftig betennelsesdempende virkning med raskt innsettende effekt på stivhet og smerter i kroppen. Gitt intramuskulært (rett inn i muskellaget) har Celeston Chronodose en generell betennelsesdempende effekt, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre stive i kroppen og mindre utmattet/trette, senkningen reduseres.
Ved lokal injeksjon i for eksempel seneskjeder eller i ledd, kommer virkningen av Celeston Chronodose også ofte fra første dag. Grunnet lang virketid vil effekten av en enkelt injeksjon kunne vedvare i noen uker.
Det er i de fleste tilfeller aktuelt å kombinere Celeston Chronodose med andre legemidler mot revmatisk sykdom.

Dosering
Doseringen fastsettes av legen og tilpasses den enkelte pasient, og evt. leddets størrelse og væskemengde.
Behandlingen kan gjentas med 1-4 ukers intervaller om nødvendig.
Legen avgjør i samråd med deg den doseringen du skal ha.

Uønskede virkninger som kan oppstå
På injeksjonsstedet: Forbigående tynnere hud.

I leddet: Når injeksjonen foretas under sterile betingelser, er risikoen for uønskede
effekter svært liten.

Uønskede virkninger fra resten av kroppen er uvanlige, da mesteparten av dosen vil holde seg i leddet. Allergisk reaksjon kan oppstå. Forbigående rødme i ansiktet og følelse av oppstemthet kan oppstå, men også nedstemthet. Innsovningsvansker kan oppstå de første dagene etter injeksjonen, avhengig av dosen. Ved gjentatte behandlinger over lang tid, øker risikoen for at det kan oppstå uønskede reaksjoner fra resten av kroppen. Eksempler er benskjørhet, tynnere og skjørere hud, blåmerker i huden, rundere ansikt ("månefjes") og forhøyet blodsukker.
Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler
Dersom injeksjonene er satt i et ledd, bør man avlaste dette leddet de første timene etter injeksjonen.

Ved infeksjon: Celeston Chronodose kan skjule infeksjonssymptomer (som for eksempel feber), slik at en vanlig infeksjon blir vanskeligere å oppdage. Du bør derfor oppsøke lege hvis du har mistanke om infeksjon, for eksempel svie ved vannlating som tegn på urinveisinfeksjon, eller vedvarende hoste.

Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner. Influensavaksine og pneumokokkvaksine er ikke-levende basert og kan brukes.
Ved diabetes og benskjørhet: Bruk av Celeston Chronodose over lengre tid må vurderes opp mot risiko for forverring av disse tilstandene.
Graviditet/amming: Celeston Chronodose kan etter samråd med lege brukes under svangerskap, spesielt hvis dette er helt nødvendig for å holde sykdommen under kontroll. Celeston Chronodose kan etter samråd med lege brukes under amming.

Gode råd
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturmidler du bruker regelmessig og hvilke legemidler du bruker av og til. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforbund og Norsk Psoriasis- og eksemforbund. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Muntlig informasjon bør derfor alltid følge den skriftlige. Pasienter som på eget initiativ henter ut informasjonsarkene, bør alltid rådføre seg med behandlende lege vedrørende bruk av legemidlet. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

 Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Frank Jørgensen

Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Nor Buset
Fornyet godkjenning: 29.08.2013

Fornyet godkjenning av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius,Øyvind Palm