ciklosporin

Denne siden har lenker til pasientinformasjonsark om legemidler som inneholder ciklosporin.

Sandimmun Neoral kps. og mikstur