Etorikoksib tabl.

Virkestoff:etorikoksib.
Etorikoksib er virkestoffet i Arcoxia og Etoricoxib.
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg
Etorikoksib er et betennelsesdempende og smertestillende legemiddel som tilhører gruppen cox-2-hemmere. Etorikoksib brukes ved revmatiske sykdommer.
 
Virkning/egenskaper
Etorikoksib hemmer dannelsen av prostaglandiner, stoffer som forårsaker betennelse og smerte. Dermed kan plager ved revmatisk sykdom reduseres.
 
Smertelindring kommer relativt raskt. Videre reduseres stivhet og hevelse i leddene. Mange opplever dermed at daglige gjøremål og fysiske aktiviteter blir lettere å gjennomføre. Etorikoksib påvirker imidlertid ikke selve sykdomsutviklingen og leddskade ved revmatisk sykdom.
 
Dosering
Vanligvis doseres etorikoksib 60-120 mg 1 gang daglig. Etorikoksib 60 mg daglig brukes vanligvis ved artrosesykdommer, etorikoksib 90mg daglig brukes ved revmatiske betennelsessykdommer, mens etorikoksib 120mg daglig brukes kun ved urinsyregikt (podagra) og begrenses til én uke av gangen. Du bør generelt ta etorikoksib i lavest mulig dose og kun ved behov, eventuelt bare i kortere perioder over noen dager. Dette er for å redusere risikoen for bivirkninger. Lege avgjør i samråd med deg hvilken eksakt dosering du skal ha og hvor lenge det er aktuelt for deg å bruke etorikoksib.
 
Tablettene bør svelges hele med rikelig væske. Etorikoksib tas helst utenom måltid.
 
Uønskede virkninger som kan oppstå
- Plager fra mage/tarm, for eksempel sure oppstøt, kvalme, luft i magen, diaré og magesmerter.
- Svært sjeldent kan magesår oppstå. Dersom du får magesmerter, brekninger eller sort avføring når du bruker etorikoksib, må du ikke ta medisinen, men ta raskt kontakt med legen din!
- Svimmelhet, hodepine, utslett, øresus eller påvirkning av lever kan forekomme.
- Økt pustebesvær hos astmatikere og allergikere kan forekomme.
- Blodtrykksøkning kan forekomme. Pasienter som har hjerte- eller nyresvikt, kan få økt mengde vann i kroppen (ødem) og pustebesvær.
- Bruk av etorikoksib innebærer økt risiko for hjerte-kar-sykdom, se under Forsiktighetsregler.
Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.
 
Forsiktighetsregler
Samtidig bruk av andre legemidler: Ikke bruk andre tilsvarende betennelsesdempende legemidler i de perioder du bruker etorikoksib (f.eks. legemidler som inneholder ibumetin, naproxen, diklofenak eller celecoxib). Bruk heller ikke reseptfrie betennelsesdempende midler samtidig med etorikoksib. Dosen kan da bli for stor og det gir økt risiko for bivirkninger.
Vær spesielt oppmerksom på at samtidig bruk av etorikoksib og blodfortynnende midler (for eksempel Marevan og de nye blodfortynnende legemidlene) kan være uheldig. Diskuter dette med legen din.
Snakk med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen. Diskuter dette med legen din.
Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt høyt blodtrykk, hjertesvikt, tidligere hjerneslag, hjerteinfarkt eller annen hjerte-kar-sykdom bør du ikke bruke etorikoksib. Dersom du har/har hatt nyresvikt, astma eller magesår bør du bare unntaksvis og etter diskusjon med legen din bruke etorikoksib. Dette gjelder også dersom du har generell risiko for hjerte-karsykdom (høyt kolesterol, diabetes mellitus, høyt blodtrykk og dersom du røyker).
Graviditet/amming: Etorikoksib må ikke brukes under graviditet og heller ikke ved amming. 
 
Gode råd
- Etorikoksib kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Har du problemer med å bli gravid bør du ta kontakt med legen.
- Dersom du har behov for smertestillende eller febernedsettende medisin i tillegg til etorikoksib bør du spørre farmasøyt eller lege om hvilke legemidler du kan bruke (paracetamol kan brukes).
- Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturlegemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid med en oppdatert medisinliste. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene passer sammen (interaksjoner).


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Camilla Bjørnstad
Godkjent første gang:20.10.2006

Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Borka. 
Fornyet godkjenning: 21.03.2018 av spesialist i revmatologi:Marianne Wallenius og Øyvind Palm.