Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Flixabi inf.

18. februar 2020

Infliksimab er virkestoffet i Flixabi.

Denne siden har lenker til informasjonsark om infliksimab.