Folsyre 1mg tbl.

Virkestoff:folsyre
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg
Folsyre er et vannløselig B-vitamin, og brukes blant annet for å redusere uønskede virkninger, som for eksempel kvalme/uvelhet, under methotrexate-behandling.
Folsyre i lavere styrke (0,4 mg) brukes ved folsyre-mangel, feilernæring og i forbindelse med graviditet.

Virkning/egenskaper
Folsyre er nødvendig for normal vekst.
Brukt sammen med methotrexate fungerer folsyre som en konkurrent, slik at uønskede effekter kan reduseres. Dersom det inntas meget store doser folsyre kan effekten av methotrexate reduseres eller utebli.

Dosering
Lege avgjør i samråd med deg hvilken dosering du skal ha. For å oppnå at folsyre demper eventuelt ubehag av methotrexate, men samtidig sikre at effekten av methotrexate ikke reduseres, er det viktig at doseringsregimet tilpasses deg.
Vanligvis doseres Folsyre 1 mg tablett 1 gang daglig. Annet doseringsopplegg kan også være aktuelt, for eksempel 5 tabletter a 1 mg tatt samtidig som engangsdose 1-2 dager etter inntak av methotrexate eller 1 mg tablett daglig alle dager i uken unntatt dagen du tar methotrexate og dagen etter.

Svelg tabletten med et glass vann. Folsyre kan tas med eller uten mat. Ikke endre dosen uten etter samråd med lege.

Uønskede virkninger som kan oppstå
Folsyre tåles vanligvis godt. Kløe/utslett er sett.

Forsiktighetsregler
Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Folsyre kan maskere ("skjule") pernisiøs anemi (vitamin B12 mangel)
Samtidig bruk av andre legemidler: Folsyre kan redusere effekten av Fenytoin/Epinat (mot epilepsi).
Graviditet/amming: Folsyre kan brukes under graviditet og ved amming.

God råd
Dersom du slutter å ta methotrexate-preparater, kan du og slutte å ta Folsyre 1 mg tablett dersom legen ikke angir noe annet.

Kvinner som slutter å ta methotrexat fordi de planlegger svangerskap skal fortsette med Folsyre 1 mg daglig videre gjennom hele svangerskapet.

Folsyre fins også som reseptfritt preparat i lavere styrke, og også i mange multivitaminpreparater. I forbindelse med methotrexate-behandling er det 1 mg tablett (blåresept) som er aktuelt.

Kontakt lege dersom du blir verre av din revmatiske sykdom under folsyrebehandling.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturmidler/kosttilskudd du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Da kan det blant annet vurderes om de ulike preparatene passer sammen (interaksjoner).


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

 Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Borka. Fornyet godkjenning:24.10.2013 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Kirsten Viktil
Godkjent første gang:20.10.2006.