Forsteo injeksjon

Virkestoff: terparatid.
PASIENTINFORMASJON

Forsteo inneholder virkestoffet teriparatide. Vennligst se informasjonen om teriparatide.