Glukosamin kapsler/tabletter/dosepulver

Virkestoff: glukosamin.
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg
Glukosamin finnes fra ulike produsenter i tablettform, kapsler og i dosepulver, og da med ulike handelsnavn. (Produktene Donacom dosepulver, Glucosamin Pharma Nord kapsler, Glucosamin Oripharm tabletter og Samin tabletter.) Glukosamin kan brukes til lindring av symptomer ved mild til moderat artrose (slitasjegikt).


Virkning/Egenskaper
Virkningen av glukosamin ved artrose er usikker og omdiskutert. Dette gjelder særlig en mulig betennelsesdempende og bruskbeskyttende effekt. En eventuell smertestillende effekt inntrer som regel i løpet av de første 4 ukene av behandlingen. Det samme gjelder forbedret bevegelighet i de angrepne leddene. Hvis det ikke er kommet merkbar bedring i tilstanden i løpet av denne perioden, bør du drøfte med legen om behandlingen skal fortsette.
 
Det kan være aktuelt å kombinere glukosamin med andre legemidler mot artrose.
 
Dosering
Glukosamin finnes i forskjellige salter og vil dermed kunne ha ulik dosering.  Les nøye på på pakningsvedlegget eller på apoteketiketten hva dosen er på det preparatet du har.

For eksempel er doseringen for Samin tabletter 1 tablett á 625 mg 2 ganger daglig inntil du merker effekt. Dosen kan da reduseres til 1 tablett daglig.
For Glucosamin kapsel eller tablett er vanlig dose 1 kapsel eller tablett á 400 mg 3 ganger daglig eller 3 kapsler eller tabletter 1 gang daglig, dvs totalt 1200 mg daglig. Kapslene svelges hele med minst et glass vann. Tablettene kan svelges hele eller tygges, og tas med minst et glass vann.

For Donacom dosepulver er vanlig dose 1 dosepulver á 1178 mg 1 gang daglig. Innholdet i posen løses opp i et glass vann (cirka 2,5 desiliter) og tas helst til mat.

Legen avgjør i samråd med deg hvilken dosering du skal ha. Ikke endre dosen eller avslutt behandlingen uten etter samråd med lege.
 
Uønskede virkninger som kan oppstå
-  Fordøyelsesplager, mavesmerter, diaré , forstoppelse og kvalme kan forekomme.
-  Hodepine, døsighet, utslett, kløe og rødhet i huden kan også forekomme.
Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner
 
Forsiktighetsregler
Andre samtidige sykdommer:
Skal ikke brukes ved allergi mot skalldyr da glukosamin fremstilles fra skalldyr.
Glukosamin kan påvirke INR slik at risiko for blødning øker dersom du bruker Marevan. Ta hensyn til dette både ved oppstart og avslutning av glukosaminbruk.

Det er usikkerhet om glukosamin kan gi en økning i blodsukkernivået, og
diabetikere anbefales for sikkerhets skyld ekstra kontroll med blodsukkeret i
starten av behandlingen med glukosamin.

Graviditet/amming: Skal ikke brukes ved graviditet. Skal ikke brukes ved amming.  
 
Gode råd
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturmidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene og naturmidlene passer sammen (interaksjoner).


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Eva Borka
Godkjent første gang: 07.05. 2014
Godkjent av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm