Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Ibumetin tbl.

Virkestoff: ibuprofen
PASIENTINFORMASJON
10. februar 2012