Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Ibux tbl.

Virkestoff: ibuprofen
PASIENTINFORMASJON
10. februar 2012