Kalktilskudd, tbl.

Virkestoff: kalsium.
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

Kalktabletter inneholder mineralet kalsium. Kalktilskudd brukes blant annet som tilleggsbehandling ved osteoporose (benskjørhet) når det er risiko for kalkmangel. Kalk-preparater brukes også for å forebygge og behandle mangel på kalsium generelt.
 
Virkning/egenskaper
Dersom man mister mye benmasse, blir skjelettet skjørere og risikoen for brudd øker. Det er vanlig at kvinner etter overgangsalderen og eldre menn taper benmasse. Visse legemidler kan også medføre at skjelettet blir skjørere, for eksempel langvarig bruk av kortison-preparater som Prednisolon.
Kalsium (kalk) er nødvendig for å vedlikeholde benbygningen og hjelper også til med å bygge opp benmassen.
Når kalk brukes, bør de fleste også bruke vitamin D som hjelper kroppen å nyttiggjøre seg kalken. Vitamin D kan tas som tabletter eller via kalk-preparater som inneholder både kalk og vitamin D. Vitamin D fins også i kosthold bl.a. i tranprodukter og fet fisk.
 
Det kan være aktuelt å kombinere kalktilskudd med andre legemidler som styrker skjelettet.
 
Det vil ta flere måneder før bentettheten øker og skjelettet er styrket.  
 
Dosering
Dosen vil avhenge av hvor mye kalk du får i deg via kostholdet, og hvilken risiko du har for osteoporose, samt om du har andre sykdommer som gjør at du må være forsiktig med for mye kalk (se forsiktighetsregler).
Vanlig dose er 1000 mg daglig (= 1 gram).
Vær oppmerksom på at det varierer hvor mye kalk de ulike kalktilskudd inneholder, typisk er 500 mg eller 1000 mg. De fleste kalktilskudd fra apotek inneholder 500 mg kalk per tablett, og da tas 2 tabletter, enten fordelt på morgen og kveld, eller så kan hele kalkdosen tas om kvelden.
Ikke endre dosen uten etter samråd med lege.
 
Kalktabletter kan enten tygges, svelges hele eller røres ut i vann. Se på pakningen hva som gjelder ditt produkt. 
 
Uønskede virkninger som kan oppstå
Kalktilskudd tolereres vanligvis godt.
- Oppblåsthet, forstoppelse, diaré, kvalme, magesmerter kan forekomme.
- Kløe og utslett er sjelden

Forsiktighetsregler
Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Dersom du har for høyt nivå av kalsium i blod eller urin skal du ikke bruke kalktilskuddd, og heller ikke hvis du har nyresten eller sterkt nedsatt nyrefunksjon. Vær forsiktig med kalktilskudd med vitamin D ved sarkoidose.


Samtidig bruk av andre legemidler: Kalk påvirker opptak av mange legemidler. Oppgi derfor alltid hvilke andre legemidler du bruker. Vær spesielt oppmerksom på følgende: Hvis du bruker osteoporosemidler av type bisfosfonater (for eksempel Alendronat, Fosamax, Bonviva, Optinate Septimum,) Levaxin (mot stoffskiftesykdom), jerntilskudd eller visse antibiotika (for eksempel tetrasykliner, ciprofloksacin) kan samtidig inntak av kalktilskudd medføre at de nevnte legemidlene ikke tas godt nok opp i kroppen og effekten uteblir. Bisfosfonater skal alltid tas på tom mage, så kalk anbefales tatt på kveldstid. For andre legemidler nevnt over kan kalktilskuddet tas minst 2 timer før eller 3-4 timer etter.

Graviditet/amming: Kalktilskudd kan brukes under graviditet, men ikke i doser over 1500 mg/dag. Vitamin D skal heller ikke brukes i for høye doser. Generelt anbefales D-vitamintilskudd på maksimalt 600E/dag (=15 µg/dag), men noen gravide med revmatisk sykdom har D-vitaminmangel og kan trenge høyere doser. Det kan være aktuelt å måle mengden vitamin D i blodet ditt. Snakk med legen.

Både under svangerskap og amming anbefales tilskudd av kalk og vitamin D for de kvinner som er utsatt for å utvikle osteoporose, men diskuter dosen med legen din.  
 
Gode råd
Dersom du opplever mage-tarm bivirkningene som plagsomme kan det være lurt å forsøke et annet kalkpreparat, f.eks bytte fra tyggetabletter til vanlige svelgetabletter. Tyggetabletter inneholder ofte kunstig søtningsstoffer som kan bidra til mage-tarmbesvær.

For ytterligere å forebygge osteoporose, bør røyking og høyt alkoholinntak unngås. Det er viktig å være i bevegelse og i aktivitet for å unngå tap av benmasse. Dersom du tar vitamin D tilskudd i form av D-vitamin tabletter, Sanasol mikstur, tran og omega 3 tilskudd eller andre ulike multivitamin-preparater som inneholder vitamin D, bør det vurderes hvorvidt du bør unngå kalkpreparat som er "ferdig tilsatt" vitamin D. Store doser vitamin D kan være uheldig. 

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturmidler/helsekost du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Norsk Psoriasis og eksemforbund. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Kirsten Viktil
Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Borka

Fornyet godkjenning: 19.09.2023

Fornyet godkjenning av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm.