Methofill

Metofill inneholder virkestoffet metotreksat som er beskrevet på egen side