Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Methotrexate tbl.

Virkestoff: methotrexat
PASIENTINFORMASJON
10. februar 2012