Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Napren-E tbl.

Virkestoff: naproxen
PASIENTINFORMASJON