Napren-E tbl.

Virkestoff: naproxen
PASIENTINFORMASJON