Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Naproxen-E tbl.

Virkestoff: naproxen
PASIENTINFORMASJON