OxyContin depottbl.

Virkestoff: oksykodon
PASIENTINFORMASJON
 

OxyContin depottbl. inneholder oksykodon.

Denne siden har lenke til midler som inneholder oksykodon.