Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

OxyNorm kaps.

Virkestoff: oksykodon
PASIENTINFORMASJON
10. februar 2012

Oxynorm inneholder oksykodon.

Denne siden har lenker til midler som inneholder oksykodon.