OxyNorm kaps.

Virkestoff: oksykodon
PASIENTINFORMASJON

Oxynorm inneholder oksykodon.

Denne siden har lenker til midler som inneholder oksykodon.