Paracetamol

Virkestoff: paracetamol

Paracetamol er virkestoffet i: Pamol, Panodil, Paracet, Paracetamol, Pinex
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg

Paracetamol er et smertestillende legemiddel som brukes til behandling av lette til moderate smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Paracetamol virker også febernedsettende.

Paracetamol inngår i en rekke smertestillende legemidler, med ulike formuleringer, som for eksempel mikstur, stikkpiller, tabletter, smeltetabletter og brusetabletter.

Virkning/egenskaper

Paracetamol virker ved å endre smerteoppfattelsen i nerver og i hjernen, og febernedsettende ved virkning på temperaturreguleringen i hjernen.

Paracetamol gir smertelindring i 4-5 timer. Det kan ta ½ time etter inntak før smertelindring oppnås og 1-2 timer før maksimal effekt oppnås.

Dosering

Dosen tilpasses individuelt og må diskuteres mellom deg og legen din. Døgndoser over 3 gram anbefales ikke. Det er viktig at du ikke øker dosen på egen hånd, men avtaler også dette med din lege. Effekten av paracetamol bør vurderes kort tid etter oppstart.

Det kan være aktuelt å kombinere paracetamol med andre sterkere smertestillende legemidler for å få en bedre smertelindring. Dette må avklares med legen din.

Alle de ulike formuleringene av paracetamol kan tas med eller uten mat. Smeltetablettene skal suges, ikke tygges. Brusetablettene (og evt. smeltetablettene) kan løses opp i et halvt glass vann og drikkes. Stikkpillene innføres i endetarmen.

 Uønskede virkninger som kan oppstå

-Leverfunksjonen kan påvirkes negativt av store doser paracetamol, vær derfor forsiktig med andre stoffer som påvirker lever som f.eks alkohol. Husk at virkestoffet paracetamol også kan finnes i andre smertestillende legemidler, og at døgndosen av paracetamol kan bli for høy dersom disse kombineres.

Forsiktighetsregler

Ved andre samtidige sykdommer/tilstander:

-Ved nedsatt leverfunksjon, må det utvises forsiktighet ved bruk av paracetamol og redusert dose må vurderes.

Samtidig bruk av andre legemidler:

- Unngå bruk av flere preparater samtidig som inneholder virkestoffet paracetamol uten etter avtale med lege.

Graviditet/amming:

Paracetamol kan brukes under graviditet og amming.

Gode råd

Ta med oppdatert liste over hvilke medisiner og eventuelt naturlegemidler/helsekost du bruker ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak). Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Frank Jørgensen
Godkjent første gang: 19.06.08.

Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Nor Buset
Fornyet godkjenning: 30.10.2013 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius og Øyvind Palm