Probecid tabl.

Virkestoff: probenecid

PASIENTINFORMASJON

Bruk
Probecid er et legemiddel som brukes for å forebygge urinsyregikt. 

Virkning/egenskaper
Probecid øker utskillelsen av urinsyre slik at mengden av urinsyre i blodet blir lavere, og på den måten forebygges urinsyregiktanfall. 

Dosering
Vanlig dosering er ½ tablett a 500 mg 2 ganger daglig den første uken. Deretter er vedlikeholdsdosen 1 tablett 2 ganger daglig. Det kan være nødvendig å øke dosen til 1 tablett 4 ganger daglig i samråd med legen. 

 Under behandling med Probecid så kan det dannes urinsyrekrystaller i urinveiene med nyrestenskolikk som følge. Dersom dette forekommer, og Probecid må brukes, anbefales at pH i urinen holdes over basisk nivå (snakk med legen din). Det er viktig med høyt væskeinntak når du bruker Probecid. NB! Ved noen sykdommer, f.eks hjertesvikt, kan du ha fått beskjed av lege om å begrense inntak av væske.

 Uønskede virkninger som kan oppstå

- Den vanligste uønskede virkningen av Probecid er kvalme. Allergiske reaksjoner med hudutslett er sett. Behandlingen må da stoppes. 

Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler

Samtidig bruk av andre legemidler: Probecid kan redusere utskillelsen av Methotrexate. Dette kan gi uheldig forhøyet effekt av Methotrexate og kombinasjonen bør derfor unngås. Probecid påvirker også utskillelsen av en rekke andre legemidler. Snakk med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen.

Andre samtidige sykdommer: Høye doser bør ikke gis dersom du har nyresvikt. Hvis du tidligere har hatt magesår bør Probecid brukes med forsiktighet.
Graviditet/amming:
Det foreligger så langt ikke god nok dokumentasjon på om Probecid er trygt å bruke av hensyn til fosteret i svangerskap. Unngå å bli gravid under behandling med Probecid og bruk sikker prevensjon. Det er ukjent om Probecid går over i morsmelk. Derfor frarådes amming under bruk

 Gode råd

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste på deg. Oppgi også om du bruker naturmidler og helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Yvonne Lao. Godkjent første gang: 09.04. 2010.

Revidert av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil.
Dato: 30.10.2013. Godkjent av av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm