Prolia injeksjon

Virkestoff: denosumab
PASIENTINFORMASJON

Bruk
Prolia (denosumab) er et biologisk legemiddel av typen humant monoklonalt antistoff og brukes ved osteoporose (benskjørhet).

Virkning/egenskaper
Benvevet består bl a av celler som bryter benvevet ned (osteoklaster) og celler som bygger det opp igjen (osteoblaster). Dersom osteoklastene er mest aktive, mister man mye benmasse, skjelettet blir skjørere og risikoen for brudd øker. Tap av benmasse kan skje som følge av manglende produksjon av østrogen eller testosteron. Visse legemidler kan også medføre at skjelettet blir skjørere, for eksempel langvarig bruk av kortisonpreparater som Prednisolon.
Prolia hemmer spesifikt osteoklastenes nedbrytning av benvev. Dermed får osteoblastenes benoppbygging overtaket, benmassen øker og en får mindre risiko for brudd. 

Dosering
Prolia settes som én enkel injeksjon (vanligvis 60 mg) rett under huden (subkutant) hver 6. måned. Injeksjonen settes i låret, magen eller baksiden av overarmen. Det er vanlig å sette injeksjonen på fastlegekontoret (se Gode råd, praktisk håndtering).

Du må ikke slutte med Prolia uten etter samråd med lege, fordi det da er aktuelt å vurdere annen osteoporose-behandling.

Det er nødvendig med tilstrekkelig inntak av kalsium (kalk) og vitamin D i tillegg til Prolia. De fleste må ta dette i form av tilskudd (kalktabletter med vitamin D).

Uønskede virkninger som kan oppstå                   

Noen opplever forstoppelse, utslett med rødme og kløe i huden eller infeksjoner i øvre luftveier (munnen, nesen, bihulene, svelget og strupehodet) eller urinveisinfeksjon. Smerter i armer og ben eller isjias (prikking eller nummenhet som beveger seg nedover benet) er rapportert.

Hvis du utvikler et hovent, rødt hudområde, vanligvis på leggene, som føles varmt og ømt og muligens med symptomer på feber, må du kontakte lege umiddelbart.

 I svært sjeldne tilfeller er det sett påvirkning på kjevebenet (bennekrose), hovedsakelig i forbindelse med tannkirurgisk behandling ved tanninfeksjoner.

Det er også i svært sjeldne tilfeller sett atypisk lårbensbrudd (tretthetsbrudd). Kontakt derfor lege om du får smerter i en eller begge lår, hofte eller lyske

Forsiktighetsregler
Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Dersom du har alvorlig nyresykdom med nyresvikt, kan innhold av kalsium i blodet bli for lavt (hypokalsemi) og Prolia skal ikke brukes.

Dersom du får tannbehandling eller skal gjennomgå tannkirurgi, må du si fra til din tannlege at du bruker Prolia. Det er viktig å opprettholde god tannhygiene mens du behandles med Prolia.

Samtidig bruk av andre legemidler: En antar Prolia kan kombineres med andre legemidler, men det er ikke utført studier på dette.

Graviditet/amming: Det anbefales 5 måneders pause med Prolia forut for  planlagt graviditet og at Prolia ikke brukes under svangerskapet.  Det er ukjent om Prolia går over i morsmelk.

Gode råd
Praktiskhåndtering : 

Du vil sannsynligvis få satt injeksjonen hos fastlegen, men henter medisinen på apoteket.

Prolia leveres i en bruksklar ferdigfylt sprøyte. Prolia SKAL oppbevares i originalemballasjen i kjøleskap (2-8 ºC), men må ikke fryses. Injeksjonen blir mer behagelig å sette når den er romtemperert (opptil 25 ºC). For å oppnå romtemperatur kan den ferdigfylte sprøyten (fremdeles i originalemballasjen pga lysømfintlighet) stå utenfor kjøleskapet i 1-2 timer. Når sprøyten først er tatt ut for romtemperering, må den brukes innen 30 dager.

Hver pakning med Prolia inneholder et påminnelseskort med etiketter som kan fjernes fra esken. Bruk klistremerkeetikettene til å markere neste injeksjonsdato i din kalender og/eller påminnelseskortet, så det blir lettere å holde orden på neste injeksjonsdato. Det kan være lurt å bestille ny legetime for å få satt Prolia når du får satt den første dosen.

Prolia skal være en klar, fargeløs til lett gulaktig oppløsning. Oppløsningen må ikke injiseres hvis den inneholder partikler, er sløret eller misfarget. Ikke rist kraftig på den ferdigfylte sprøyten. Det kan være en liten luftboble i den ferdigfylte sprøyten. Denne trengs ikke å fjernes. Hele innholdet i den ferdigfylte sprøyten injiseres sakte.

For ytterligere å forebygge osteoporose, bør røyking og høyt alkoholinntak unngås. Det er viktig å være i bevegelse og i aktivitet for å unngå tap av benmasse. Sørg også for tilstrekkelig kalktilskudd, både via kosthold og ved tilskudd av kalktabletter. Når kalk brukes, bør de fleste også bruke vitamin D (fra tran produkter eller via tabletter som inneholder både kalk og vitamin D) for å sikre at kroppen nyttiggjør seg kalk.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Oppgi også om du bruker naturmidler og helsekost. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).

__________________________________________________________________________

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis og eksemforbundet Norge. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Muntlig informasjon bør derfor alltid følge den skriftlige. Pasienter som på eget initiativ henter ut informasjonsarkene, bør alltid rådføre seg med behandlende lege vedrørende bruk av legemidlet. Utskrift er gyldig kun på utskriftsdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Eva Borka
Godkjent første gang: 26.04.12

Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Borka

Godkjent: 23.05.2022 av spesialist i revmatologi Marianne Wallenius, Øyvind Palm