Salazopyrin EN tbl.

Virkestoff: sulfasalazin
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg
Salazopyrin (sulfasalazin) er et antirevmatisk middel som brukes ved revmatiske sykdommer.

Virkninger/egenskaper
Salazopyrin virker ved å hemme noen av byggesteinene som er viktige i dannelsen av visse immun- og betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre utmattet/trette, senkningen reduseres. Leddplager blir etter hvert mindre merkbare, og leddødeleggelse kan bremses
Det tar tid før effekt kan forventes: fra 1-2 måneder, og med ytterligere effekt i løpet av noen måneder. Ved manglende effekt etter 5-6 måneder, er det aktuelt å revurdere behandlingen.
Det kan være aktuelt å kombinere Salazopyrin med andre legemidler for revmatisk sykdom.

Dosering
Det er vanlig å øke dosen gradvis over 4 uker til vedlikeholdsdosen oppnås, se skjema:

 

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4 og videre

Morgen

0

1 tablett

1 tablett

2 tabletter

Kveld

1 tablett

1 tablett

2 tabletter

2 tabletter


Lege avgjør i samråd med deg hvilken eksakt dosering du skal ha. Du bør ikke endre dosen uten samråd med lege.
Tablettene svelges hele og tas med mat. Tablettene bør ikke knuses eller deles da Salazopyrin kan irritere mageslimhinnen.

Uønskede virkninger som eventuelt kan oppstå
- Magesmerter, uvelhet/kvalme samt smaksforstyrrelser og nedsatt matlyst kan forekomme. Hodepine, svimmelhet samt lett feber, hoste og øresus er sett. Ta dette opp med legen, dersom det blir plagsomt.
- Urinen kan bli mørkere gul/oransje. Dette er ufarlig. Myke kontaktlinser kan misfarges (blir gule). Dette skyldes fargestoffet i tablettene.
- Allergiske reaksjoner som kløe/utslett er sett. Behandlingen må da stoppes.
- Nyrene kan påvirkes, og noe sjeldnere kan leveren påvirkes. Både nyrefunksjonen og leverfunksjonen kontrolleres ved jevnlige blodprøver. 

- Salazopyrin kan medføre redusert opptak av folsyre (f.eks fra kosthold). Spesielt kvinner som planlegger graviditet samt gravide kan derfor trenge ekstra tilskudd av folsyre (doser på 1 mg pr dag evt høyere kan være aktuelt, dvs høyere enn 0.4 mg daglig som generelt anbefales for vordende gravide). Snakk med legen din om dette.

- Dersom den dempende effekten på immunsystemet blir for stor, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre sår i munnen, og en økt risiko for infeksjoner. Dette er imidlertid meget sjeldent ved de doser som vanligvis brukes. Blodprøvekontroller vil påvise om celledempende effekt er for stor.
 
Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner

Forsiktighetsregler
Unngå Salazopyrin dersom: - Du er allergisk overfor acetylsalisylsyre (for eksempel Albyl-E) og sulfa , samt dersom du har porfyri (en sjelden stoffskiftesykdom)
Samtidig bruk av andre legemidler: Snakk med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen.
Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner. Influensavaksine og pneumokokkvaksine er ikke-levende basert og kan brukes.
Graviditet/amming: Salazopyrin kan brukes gjennom hele svangerskapet ved medisinsk indikasjon i dose inntil 2 gram daglig sammen med folsyretilskudd. Medikamentet går over i morsmelk, men kan brukes ved amming hos friske, fullbårne nyfødte. Om barnet er for tidlig født, må spørsmålet om amming diskuteres med din lege.
Salazopyrin kan forandre sædcelleproduksjonen hos menn i form av redusert antall og endrete egenskaper ved sædcellene. Sædcellene normaliseres innen 3 måneder etter at man stopper å bruke medikamentet. Fosterskade er ikke påvist.

Gode råd
Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller, ca hver 14.dag de første 3 måneder av behandlingen, senere sjeldnere. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.
Praktisk håndtering: Svelg tablettene hele. Drikk godt med vann til. Tas med mat.
Ikke stopp behandling på egen hånd, snakk med legen din. 
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene passer sammen (interaksjoner).

 


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforbund og Norsk Psoriasisforbund. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Muntlig informasjon bør derfor alltid følge den skriftlige.

Pasienter som på eget initiativ henter ut informasjonsarkene, bør alltid rådføre seg med behandlende lege vedrørende bruk av legemidlet. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Kirsten Viktil
Godkjent første gang: 15.06.2006
Godkjent av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Anne Glennås

Revidert av sykehusfarmasøyt: Kirsten Viktil
Fornyet godkjenning: 02.07.2007
Fornyet godkjenning av spesialist i revmatologi:Marianne Wallenius, Anne Glennås

Revidertt av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil
Fornyet godkjenning: 01.09.2008
Fornyet godkjenning av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Anne Glennås

Revidert av sykehusfarmasøyt: Kirsten Viktil
Fornyet godkjenning: 20.10 2010
Fornyet godkjenning av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm.