Simponi injeksjon

Virkestoff: golimumab
PASIENTINFORMASJON

Bruk
Simponi (golimumab) er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer hos voksne.
 

Virkning/egenskaper
Simponi tilhører klassen "biologiske" legemidler. Simponi er et antistoff som blokkerer proteinet TNF-alfa, og motvirker dermed betennelses- og immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre utmattede/trette. Betennelsesprøver som senkning og CRP reduseres. Ved leddgikt blir leddplager mindre merkbare. Ved psoriasisleddgikt bedres også hudutslett. Simponi virker også ved ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom).
 
Det kan ta tid før effekt på sykdomsaktiviteten oppnås, vanligvis ses effekt innen 12 til 14 ukers behandling. Ofte kombineres Simponi med methotrexate og/eller andre legemidler mot revmatisk sykdom.
 
Dosering

Simponi gis som en injeksjon i underhuden (subkutant). Vanlig dose er 50 mg (1 ferdigfylt penn eller 1 ferdigfylt sprøyte) 1 gang i måneden: Injeksjonen settes på samme dato hver måned.

Tiltak ved forglemmelse av dose: Den glemte dosen settes så raskt man husker det. Ta aldri dobbel dose. Den neste dosen bør administreres etter følgende retningslinjer:

Dersom dosen er mindre enn 2 uker på etterskudd sett den glemte dosen og deretter hold deg til den opprinnelige månedsplanen.

Dersom dosen er mer enn 2 uker på etterskudd sett den glemte dosen og deretter etabler en ny månedsplan fra denne datoen.

Uønskede virkninger som kan oppstå 

- Irritasjon og svekket sårtilheling på injeksjonsstedet kan oppleves. Feber, kraftløshet og ubehag i brystet er rapportert.

- Allergiske reaksjoner kan forekomme. Dersom du får kløe/utslett må behandlingen stoppes og lege kontaktes.

- Luftveisinfeksjoner som bihulebetennelse og lungebetennelse kan forekomme hyppigere enn ellers. Hvis du har diabetes (sukkersyke), eller i utgangspunktet har et nedsatt immunforsvar, kan du lettere få ulike infeksjoner. Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon (vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, feber, svie/sterk lukt ved vannlating).

- Dersom den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre sår i munnen, og økt risiko for infeksjoner. Blodprøvekontroller vil vise om den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk.

- Andre rapporterte uønskede effekter er lav "blodprosent", depresjon, søvnløshet, svimmelhet, stikkende følelse i huden, hodepine, økt blodtrykk, forstoppelse, sure oppstøt, mage- og buksmerter, økte leverprøveverdier, hårtap, kløe og utslett.

Forsiktighetsregler
Andre samtidige sykdommer:
Ved infeksjon: Simponi skal ikke brukes dersom du har en alvorlig eller ukontrollerbar infeksjon. Forsiktighet bør utvises dersom du er spesielt utsatt for infeksjoner. Dersom du får en infeksjon under pågående behandling med Simponi må du kontakte lege for nærmere vurdering med hensyn til infeksjonsbehandling, og hvor lenge du eventuelt må ha pause fra Simponi. Hvis du tidligere har vært smittet med eller har hatt tuberkulose, vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose, slik at den ikke blusser opp igjen under behandling med Simponi. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om tidligere smitte. Informer også legen om du har/har hatt hepatitt B. Legen vil også undersøke deg spesielt med hensyn til dette før behandlingen starter.
Ved hjertesvikt: Simponi skal ikke brukes ved alvorlig hjertesvikt. Ved mild hjertesvikt må det utvises forsiktighet med bruk av Simponi.

Ved kreftsykdom: Simponi skal ikke brukes dersom du har en kreftsykdom og bare etter nøye vurdering dersom du tidligere har hatt en kreftsykdom.

Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra Simponi, både før og etter operasjonen. Det samme gjelder ved tannbehandling (tanntrekk, rotfylling, tannverk).

Vaksiner: Det anbefales at man unngår levende baserte vaksiner under behandlingen. Snakk med legen din. Influensa-, Covid-19- og pneumokokk-vaksiner er ikke-levende basert og kan brukes.

Graviditet/amming: Ved planlagt eller oppnådd graviditet bør du kontakte revmatolog for en gjennomgang av den medikamentelle behandlingen i svangerskapet. Ved indikasjon kan Simponi brukes i svangerskap.

Det foreligger så langt ikke data som tyder på at Simponi påvirker sædcellene negativt. Menn som planlegger å bli fedre, kan fortsette behandlingen med Simponi.

Pasienter som bruker Simponi kan amme.

Gode råd

Praktisk håndtering: Simponi skal oppebevares i kjøleskap (2-8 ºC), men må ikke fryses. Se pakningsvedlegget for informasjon angående oppbevaring i romtemperatur.

Sprøyten/pennen skal tas ut av esken og hvile i romtemperatur i 30 minutter før Simponi injiseres. Følg anvisningene og tegningene i pakningsvedlegget ved injeksjon. Bruk "ren teknikk": vask alltid hendene før du tilbereder medisinen. Velg injeksjonssted: lår eller mage (nedenfor navlen unntatt i området fra 0-5 cm rett under navlen).  Du vil få praktisk opplæring i å sette Simponi før bruk. Pennen/sprøyten skal ikke brukes dersom væsken har feil farge, er uklar eller inneholder fremmede partikler. Rådfør deg med lege eller apotek dersom dette er tilfellet. Penn og sprøyte inneholder lateks og sorbitol.

Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparater passer sammen (interaksjoner) med eventuelle nye medikamenter.   

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparater passer sammen (interaksjoner) med eventuelle nye medikamenter.   

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

----------------------------------------------------------------------------
Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Yvonne Lao. Dato: 09.04.2010. Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Borka. Fornyet godkjenning: 19.01.24 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius og Anna-Birgitte Aga