Solu-Medrol infusjon

Virkestoff: metylprednisolon
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg
Solu-Medrol er et betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, som regel for å dempe høy sykdomsaktivitet og i form av kortvarig intravenøs behandling.

Virkning/egenskaper

Solu-Medrol infusjoner inneholder virkestoffet metylprednisolon, som har en kraftig og generell betennelsesdempende virkning med raskt innsettende effekt på stivhet og smerter i kroppen. Sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre utmattet/trette, senkningen reduseres.
Virkningen av Solu-Medrol infusjoner kommer som regel fort, ofte fra første dag. Effekten vedvarer ofte i lang tid (flere uker).
Det er i de fleste tilfeller aktuelt å kombinere Solu-Medrol med andre legemidler mot revmatisk sykdom.

Dosering
Doseringen fastsettes av legen og tilpasses den enkelte pasient. Legen avgjør i samråd med deg den doseringen du skal ha. Det vanlige er å gi én infusjon daglig eller hver annen dag, i alt 1-3 ganger.

Uønskede virkninger som kan oppstå
Benskjørhet, tynnere og skjørere hud, blåmerker i huden, magesår, rundere ansikt ("månefjes"), oppstemthet, blodtrykksøkning og generell væskeopphopning, lavt kaliumnivå i blodet, veksthemning (hos barn), muskelsvakhet, katarakt (grå stær) og forhøyet blodsukker samt økt appetitt er de mest vanlige uønskede virkningene. Forekomst av de uønskede virkningene avhenger av dosering og behandlingstid. Innsovningsvansker kan oppstå de første dagene etter infusjonen, avhengig av dosen. Disse effektene er avhengig av dose og varighet av behandlingen.
Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler
Ved infeksjon: Solu-Medrol kan skjule infeksjonssymptomer, kan skjule infeksjonssymptomer (som for eksempel feber), slik at en vanlig infeksjon blir vanskeligere å oppdage. Du bør derfor oppsøke lege hvis du har mistanke om infeksjon, for eksempel svie ved vannlating som tegn på urinveisinfeksjon, eller vedvarende hoste.
Ved diabetes, benskjørhet og grønn stær: Bruk av Solu-Medrol må vurderes opp mot risiko for forverring av disse tilstandene.
Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner. Influensavaksine og pneumokokkvaksine er ikke-levende basert og kan brukes.
Graviditet/amming: Solu-Medrol kan etter samråd med lege brukes under svangerskap, spesielt hvis dette er helt nødvendig for å holde sykdommen under kontroll. Solu-Medrol kan etter samråd med lege brukes under amming.

Gode råd
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturmidler du bruker regelmessig og hvilke legemidler du bruker av og til. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene/preparatene passer sammen (interaksjoner).


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforbund og Norsk Psoriasis- og eksemforbund. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Muntlig informasjon bør derfor alltid følge den skriftlige. Pasienter som på eget initiativ henter ut informasjonsarkene, bør alltid rådføre seg med behandlende lege vedrørende bruk av legemidlet. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Frank Jørgensen
Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Nor Buset
Fornyet godkjenning: 29.08.2013 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm