Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Taltz inj

Iksekizumab er virkestoffet i: Taltz inj.
Pasientinformasjon om Iksekizumab finner du her
16. januar 2019