Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Taltz injeksjon

Iksekizumab er virkestoffet i: Taltz inj.