Terrosa

Terrosa inneholder virkestoffet teriparatide. Vennligst se informasjonen om teriparatide.