Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Terrosa

3. februar 2022

Terrosa inneholder virkestoffet teriparatide. Vennligst se informasjonen om teriparatide.