Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Tracleer tbl.

Virkestoff: bosentan.
PASIENTINFORMASJON