triamcinolon

Denne siden har lenker til pasientinformasjon om legemidler som inneholder triamcinolon.

Lederspan inj.