Vimovo

Virkestoff: Naproksen og Esomeprazol
PASIENTINFORMASJON

BrukNorsk-revmatologisk-250.jpg
Vimovo brukes til å lindre symptomer som smerte og stivhet og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle tilstander i muskler og ledd.

Virkning/Egenskaper
Vimovo inneholder to ulike virkestoff: naproksen og esomeprazol. Hver av medisinene fungerer på forskjellig måte.

Naproksen er betennelsesdempende og reduserer stivhet og også smerter. Naproxen tilhører en gruppe medisiner som kalles "ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler" (NSAIDs).
Esomeprazol reduserer mengden syre i magen og reduserer risikoen for sår og mageproblemer hos pasienter som bruker NSAIDs. Esomeprazol tilhører en gruppe medisiner som kalles "protonpumpehemmere".

Smertelindring forventes å komme raskt og vare i flere timer. Stivhet i leddene reduseres slik at det blir lettere å være i fysisk aktivitet. Vimovo påvirker ikke selve sykdomsutviklingen og leddskade ved revmatisk sykdom.

Dosering
Vanlig dosering av Vimovo er 1 tablett inntil 2 ganger daglig. Du bør ta Vimovo i lavest mulig dose, kun ved behov og i kortere perioder over noen dager. Dette er for å redusere risikoen for bivirkninger. Lege avgjør i samråd med deg hvilken dosering du skal ha, og hvor lenge det er aktuelt for deg å bruke Vimovo.

Tablettene tas ca 30 minutter før måltid og skal svelges hele med vann. Tablettene skal ikke tygges, deles eller knuses. Dersom du har glemt å ta Vimovo, må du ikke ta dobbel dose (to doser samtidig) som erstatning for en glemt dose.

Uønskede virkninger som kan oppstå
Noen opplever plager fra mage/tarm, for eksempel sure oppstøt, kvalme, luft i magen, oppkast, forstoppelse, diaré.

Til tross for at Vimovo inneholder et medikament som skal beskytte mot magesår, kan skader og sår i mage-tarm oppstå. Dersom du får magesmerter, brekninger eller sort avføring når du bruker Vimovo, må du ikke ta medisinen, men si fra til legen din!
Økt pustebesvær hos astmatikere og allergikere kan forekomme.
Blodtrykksøkning kan forekomme. Pasienter som har hjerte- eller nyresvikt, kan få økt mengde vann i kroppen (ødem) og pustebesvær.
Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler
Samtidig bruk av andre legemidler:
- Samtidig bruk av andre betennelsesdempende legemidler (NSAIDs, for eksempel: ibuprofen, diklofenak) og blodfortynnende midler (for eksempel Marevan og de nye blodfortynnende legemidlene) gir økt risiko for bivirkninger, særlig blødning fra mage og tarm. Diskuter dette med legen din.

- Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket, hjertesvikt, tidligere hjerteinfarkt eller annen hjerte-kar-sykdom, nyresvikt, astma eller magesår, bør du unngå Vimovo og alltid diskutere med legen din om du unntaksvis kan bruke legemidlet

-Dersom du har betennelse i tarmen (Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt) bør du snakke med legen om dette før du begynner å ta Vimovo. Tilsvarende anbefales ved systemisk lupus erythematosus (SLE).

Snakk med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen.

Graviditet/amming:
Medikamentet anbefales ikke brukt i svangerskap på grunn av manglende dokumentasjon om bruk av esomeprazol i svangerskap. Medikamentet anbefales heller ikke brukt ved amming.

Gode råd
- Vimovo kan gjøre det vanskeligere å bli gravid mens du bruker medikamentet. Har du problemer med å bli gravid bør du ta kontakt med legen.
- Dersom du har behov for smertestillende eller febernedsettende medisin i tillegg til Vimovo bør du spørre farmasøyt eller lege om hvilke legemidler du kan bruke (paracetamol kan som regel brukes).
- Vær oppmerksom på at huden kan bli mer følsom for sollys ved bruk av Vimovo.
- Be fastlegen skrive ut en liste over medisinene dine. Oppbevar listen i lommeboken eller håndvesken. Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke medisiner du bruker regelmessig (inkludert naturpreparater), og hvilke du bruker av og til. Ha alltid med en oppdatert medisinliste. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene passer sammen.

Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Eva M. Nor Buset
Godkjent første gang: dato: 23.05.2012

Revidert av sykehusfarmasøyt: Espen Uppheim
Fornyet godkjenning: 28.10.13 av spesialist i revmatologi:Marianne Wallenius og Øyvind Palm