Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

zoledronsyre

Denne siden har lenker til pasientinformasjonsark som inneholder zoledronsyre.

Aclasta inf.