Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

zoledronsyre

11. februar 2012

Denne siden har lenker til pasientinformasjonsark som inneholder zoledronsyre.

Aclasta inf.