Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Zurampic

Zurampic inneholder virkestoffet lesinurad som er beskrevet her