Pasientinformasjon om legemidler

Dette er hovedsiden for PASINFO-REVMA, Norsk Revmatologisk Forenings pasientinformasjonsark om legemidler som brukes i behandlingen av revmatiske sykdommer.

Hvordan finner du frem?

Informasjonen om legemidlene er ordnet alfabetisk i skjermbildets høyre kolonne etter legemiddelnavn, innholdsstoff og grupper av legemidler. Informasjonen fremkommer direkte ved å klikke på legemiddelnavnet. Hvis du klikker på innholdsstoffet, kommer det opp en lenkeside med navn på alle legemidlene som inneholder det aktuelle stoffet, og du kan klikke deg videre derfra. Hvis du klikker på en gruppe av legemidler, kommer det opp en lenkeside med navn på alle legemidlene i gruppen, og du kan klikke deg videre derfra.

Det finnes også en søkefunksjon øverst til høyre i bildet, der du kan søke på legemiddelnavn, innholdsstoff eller legemiddelgruppe.

Ha kontakt med egen lege

Du som er pasient og behandles med et eller flere av disse legemidlene, bør alltid rådføre deg med din lege om bruk av legemiddelene, da informasjonsarkene ikke alltid vil være fullstendige for den enkelte pasient.

Hvem har laget informasjonsarkene?

Utviklingen av denne pasientinformasjonen er et nasjonalt samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og Eksemforbundet. Informasjonen utvikles og oppdateres av en arbeidsgruppe oppnevnt av Norsk Revmatologisk Forening, bestående av revmatologer, farmasøyter og pasientrepresentanter.

Ansvar ved bruk av informasjonsarkene

Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet i denne pasientinformasjonen. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige.
Den avdelingsoverlegen som velger å ta arkene i bruk på sin avdeling, svarer for innholdet i forhold til avdelingens bruk av legemidlet. Den apotekeren som velger å ta arkene i bruk på sitt apotek, svarer for innholdet i forhold til apotekets utlevering av legemidlet.

Informasjonens gyldighet

Pasientinformasjonsarkene har en godkjenningsdato i bunnteksten. Da det kan skje endringer i informasjon for det enkelte legemiddel, må bare siste versjon av arket brukes, det vil si den versjonen som til enhver tid ligger på nettet. Tidligere utskrevne papirversjoner kan altså være utdatert. Ved utskrift er således informasjonens gyldighet begrenset til utskriftsdato. Informasjonsarkene revurderes for eventuell oppdatering ved behov og minst en gang årlig.