Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk revmatologisk forening

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon om revmatiske sykdommer

Norsk revmatologisk forening har ikke en egen gruppe som lager og kvalitetssikrer pasientinformasjon. Men her er noen lenker til pasientinformasjon:

https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/muskel-og-skjelett

http://www.bindevevssykdommer.no

https://www.revmatiker.no/

Flere sykehus har utformet egne pasientinformasjoner. Her er vedlagt 4 eksempler fra Diakonhjemmet (Vera Halsaa) og Moss (Gudleik Kalsnes Jørstad), kom gjerne med flere!