Pasientinformasjon om revmatiske sykdommer

Norsk revmatologisk forening har ikke en egen gruppe som lager og kvalitetssikrer pasientinformasjon. Men her er noen lenker til pasientinformasjon:

https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/muskel-og-skjelett

http://www.bindevevssykdommer.no

https://www.revmatiker.no/

Flere sykehus har utformet egne pasientinformasjoner. Her er vedlagt 4 eksempler fra Diakonhjemmet (Vera Halsaa) og Moss (Gudleik Kalsnes Jørstad), kom gjerne med flere!