Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Administrasjon og ledelse - samfunnsmedisin kurs F - Oslo 2020

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi ble arrangert på Soria Moria 20.-23. januar 2020. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet. Her finner du informasjon om kurset.
Soria Moria 3

Kurs i administrasjon og ledelse ble også denne gang gjennomført i samarbeid med Institutt for helse og samfunn med Universitetet i Oslo. Flere profilerte helseledere bidro med sine erfaringer.

Hovedpunkter:
Kurs F, 45 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 6500
Kursstart mandag 20.1 kl 0900
Avsluttes torsdag 23.1 kl 1500
Om Soria Moria: http://www.soriamoria.no

Faglig program:
Foreløpig program med forbehold om endringer og justeringer:
Kurs F 2020 foreløpig program.pdf

Læringsmål: Kursdeltakerne skal få innføring i ledelse som fag og ledelsesteorier. Oversikt over organisering og ledelse av helsetjenesten på samfunnsnivå. Helseøkonomi, finansieringssystemer og økonomisk styring av helsetjenester.

Innhold (emneord): Helsesektorens organisering på statlig og kommunalt nivå. Politisk og administrativ ledelse av helsetjenesten. Statlige og kommunale velferdsordninger. Helseøkonomi, finansieringssystemer og prioritering. Ledelse, ledelsesteori og ledelsesmodeller. Frivillige organisasjoner i helse- og velferdssektoren.

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Obligatorisk kurs i spesialistutdanningen med 45 timer.
Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Arbeidsmedisin: 8 timer for spesialistenes etterutdanning.

Presentasjoner fra forelesningene:

Kursdeltakerne kan få tilgang på presentasjoner ved å konktakte kurs.norsam@gmail.com