Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Folkehelsearbeid Kurs C 2020

Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid var planlagt gjennomført i Asker fra 10.-12. juni 2020. Kurset er dessverre avlyst.
6. mai 2020

KURS C AVLYSES

 

Vi har besluttet at Kurs C ikke gjennomføres i juni. Kurskomiteen og Norsams styre står bak beslutningen. Vi beklager sterkt dette, men vurderer at det for tiden råder for stor usikkerhet. Selv om ut fra dagens anbefalinger ikke er formelle hindringer for å gjennomføre kurset, kan dette endre seg. Videre var kursstedet usikkert med hensyn til gjennomføringsevne. De regionale utdanningssentrene har også avlyst alle kurs for leger i spesialisrering i sykehusspesialitetene frem til sommeren.

Det har vært vurdert om kurset kunne vært gjennomført som et elektronisk kurs (webinar), men innhold og format er ikke lagt opp for dette.

Norsam jobber med en plan for kursutdanningen som skal gjøre det mulig å få gjennomført kurs med økt kapasitet når pandemisituasjonen og samfunnsforholdene er mer normalisert. Vi håper derfor at det ikke blir mange som blir forsinkelet i spesialistutdanningen. Det vil kommer mer informasjon på Norsams hjemmeside i løpet av den nærmeste tiden.


Med vennlig hilsen
Kurskomiteen og

Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)