Global helse - samfunnsmedisin Kurs I 2020

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse var planlagt i Oslo fra 24. til 26. november 2020. Dette er Kurs I i kursprogrammet. Kurset må dessverre avlyses på grunn av pandemisituasjonen.

Samfunnsmedisinkurs om global helse arrangeres i Oslo i uke 48. Kurset startet tirsdag 24.11 kl 1000, og avsluttet torsdag 26.11 kl 1500.

Faglig innhold:
Kurset er på 30 kurstimer som gjennomføres over en kurssamling på tre dager, med tillegg av forberedelser/faglitteratur. Kurset følger samme oppbygging som tidligere år.

Program Global helse 2020 Kurs I.pdf

Læringsmål og kursgodkjenning:
Kurset skal gi deltakerne innsikt i de viktigste temafeltene innen global helse, herunder; vesentlige globale helseaktører, samordnings- og styringsstrukturer, samspill mellom global helse og utenrikspolitikk, finansiering globalt og nasjonalt, bærekraftsmål (SDG), Internasjonal helseberedskap (IHR), migrasjonshelse og global sykdomsbyrde (GBD).

Kurset er godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin etter tidligere spesialistregelverk med 30 kurstimer, og som anbefalt kurs i ny spesialistutdanning koblet til følgende læringsmål:

  • SAM 028 Internasjonal helse: Ha god kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid globalt.
  • SAM 029 Internasjonal helse: Kjenne til ulike globale helsetjenestesystemer. 
  • SAM 030 Internasjonal helse: Kjenne til overnasjonale organisasjoner på helseområdet.
  • SAM 031 Internasjonal helse: Ha god kunnskap om helsetjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og andre innvandrere. 

Kurset er også godkjent med 25 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin.

Praktisk informasjon og priser:
Gjennomføring av kurset forutsetter at smittesituasjonen og anbefalinger med hensyn til arrangementer er oppfylt. Deltakerne anbefales å avvente bestilling av reise til kursgjennomføring og deltakelse er bekreftet, eventuelt bestille reise som kan refunderes.

Kurssted er Radisson Blu Hotel Nydalen. Hotellet ligger i Nydalen, nord i Oslo og er lett tilgjengelighet med t-bane eller buss. Det er gode parkeringsmulighter (mot betaling). Behov for overnatting ved kurshotellet oppgis ved påmelding. Kursdeltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Antall deltakere: 40
Kursavgift: kr 5400
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Overnatting Radisson Blu: kr 1480 pr natt inkl frokost

Mulighet for felles kursmiddag onsdag 25.11.2020 vurderes. Her vil vi ta hensyn til smittesituasjon og gjeldende anbefalinger fra myndighetene. 

Kursavgift og dagpakke/lunsj og kursmiddag faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt av de som bor på kurshotellet.

Påmelding:
Påmeldingsfrist er 11.10.2020

Kurset har et begrenset deltakerantall på 40. Hvis flere påmeldte enn kursplasser, blir det foretatt en prioritering ut fra hvor langt man er kommet i spesialistutdanningen. Videre vil deltakere som ikke fikk plass på tilsvarende kurs i 2019 blir prioritert.  Ved påmelding vil man i første omgang få en bekreftelse på registrert påmelding, mens endelig tilbud om kursplass først vil bli gitt ved påmeldingsfristen.

Som følge av pandemiutviklingen og anbefalinger fra myndighetene må kurset dessverre avlyses (3.11.2020)

Ingvild Fjeldheim, Trude M Arnesen og Karine Nordstrand, kurskomite
Henning Mørland, Norsam