Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Helserett og saksbehandling - samfunnsmedisin Kurs E 2020

Samfunnsmedisinkurs med innhold helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger fra 9. til 12. november 2020. Dette er Kurs E i kursprogrammet. Påmeldingsfristen er ute og kurset er fulltegnet.
Henning Mørland
7. september 2020

Samfunnsmedisinkurs med innhold helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger i uke 46. Kurset startet mandag 9.11 kl 0900, og avsluttet torsdag 12.11 kl 1515.

Faglig innhold:
Kurset er på 45 timer kurstimer som gjennomføres over en kurssamling på fire dager, med tillegg av forberedende arbeid og skriftlig oppgave i forkant av kurset. Kurset følger samme oppbygging som tidligere år.

Kursprogram-E-2020-Samfunnsmedisin-1.pdf

Hjemmeoppgaven er beskrevet i kursprogrammet og skal besvares skriftlig. Sendes til kursleder Geir Sverre Braut senest i løpet av fredag 23. oktober: gsb@sus.no

Arbeidet med hjemmeoppgaven forutsetter ca 10 timers arbeid.

Læringsmål og kursgodkjenning:
Kursdeltakerne skal få innføring i offentlig saksbehandling med relevans for egen arbeidssituasjon. Videre skal kurset gi oversikt over helselovgivningen med vekt på samfunnsmedisinske problemstillinger som pasientrettigheter og helsepersonelloven.

  • Kurset er odkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin etter tidligere spesialistregelverk med 45 kurstimer. Kurset er anbefalt læringsaktivitet i ny spesialistutdanning med kobling til følgende læringssmål:
  • SAM 001 Saksbehandling: Ha god kunnskap om lovverket som regulerer offentlig saksbehandling.
  • SAM 002 Saksbehandling: Ha god kunnskap om lovverket som regulerer tvang innen psykisk og somatisk helse.
  • SAM 005 Råd og veiledning: Ha god kunnskap om lover og forskrifter som har betydning i samfunnsmedisinsk arbeid.
  • SAM 036 Helseberedskap, smittevern og miljørettet helsevern: Ha god kunnskap om lovgrunnlaget og andre styrende dokumenter for smittevernarbeidet.

Kursgodkjenning allmennmedisin: 30 valgfrie poeng til videre- og etterutdanningen.
Arbeidsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Praktisk informasjon og priser:
Gjennomføring av kurset forutsetter at smittesituasjonen og anbefalinger med hensyn til arrangementer er oppfylt. Deltakerne anbefales å avvente bestilling av reise til kursgjennomføring og deltakelse er bekreftet, eventuelt bestille reise som kan refunderes.

Kurssted er Thon Hotel Maritim i Stavanger. Behov for overnatting ved kurshotellet oppgis ved påmelding. Kursdeltakerne trenger ikke bestille rom selv. Hotellet har sentral beliggenhet i Stavanger sentrum. Nettside: http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/stavanger/thon-hotel-maritim/

Antall deltakere: 40
Kursavgift: kr 6700
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Overnatting Thon Hotel Maritim: kr 1325 pr natt inkl frokost

Mulighet for felles kursmiddag onsdag 11.11.2020 vurderes. Her vil vi ta hensyn til smittesituasjon og gjeldende anbefalinger fra myndighetene. 

Kursavgift og dagpakke/lunsj og kursmiddag faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt av de som bor på kurshotellet.

Påmelding:
Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 4.10.2020. Kurset er fulltegnet.

Kurset har et begrenset deltakerantall på 40. Hvis flere påmeldte enn kursplasser, blir det foretatt en prioritering ut fra hvor langt man er kommet i spesialistutdanningen. Videre vil deltakere som ikke fikk plass på tilsvarende kurs i 2019 blir prioritert.  Ved påmelding vil man i første omgang få en bekreftelse på registrert påmelding, mens endelig tilbud om kursplass først vil bli gitt ved påmeldingsfristen.

Vel møtt til kurs!

Geir Sverre Braut, kursleder
Henning Mørland, Norsam