Introduksjonskurs - samfunnsmedisin Kurs A

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres som digital kurs. Kurset arrangeres to ganger høsten 2020: 24.-25. september og 26.-27. november 2020. Kurset planlegges gjennomført neste gang i mars 2021. Det kommer oppdatert informasjon om kursdato.

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin gjennomføres som et digitalt kurs med to nettbaserte samlinger. Høsten 2020 gjennomføres kurset to ganger: 24.9-25.9 og 26.11-27.11. Kurset settes opp neste gang i mars 2021 slik at alle som ønsker skal få gjennomført introduksjonskurset. Det er ønskelig at introduksjonskurset (Kurs A) gjennomføres tidlig i spesialistutdanningen.

Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i nettbaserte diskusjoner i grupper, samt forberedelser i forkant av kurset. Deltakelse er påkrevet begge dager. Samlet tid til forberedende arbeid og deltakelse i nettsamlingene tilsvarer 25 kurstimer.  

Læringsmål og kursgodkjenning:
Helhet, sammenheng og forståelse av rollen som samfunnsmedisiner uavhengig av stillingstype og arbeidssted.

Kurset er godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin etter tidligere spesialistregelverk med 25 kurstimer, og som anbefalt kurs i ny spesialistutdanning koblet til følgende læringsmål:

  • SAM-009 - Råd og veiledning: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon
  • SAM-010 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om kvalitetsarbeid og internkontroll
  • SAM-011 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha kunnskap om ulike metoder for kvalitets- og tjenesteutvikling, herunder grunnleggende kvalitetsteorier
  • SAM-012 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om det statlige tilsynet med helse- og omsorgstjenestene
  • SAM-021 - Ledelse og administrasjon: Ha god kunnskap om organisering av helsetjenesten og øvrig offentlig forvaltning

Kurset er også godkjent med 25 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin.

Gjennomføring av kurset:
Kurset gjennomføres digitalt med to nettbaserte samlinger torsdag 26.11 kl 9-15 og fredag 27.11 kl 9-14. Det benyttes Zoom som teknisk løsning som gir gode muligheter for nettbasert diskusjon i mindre grupper.

Kursprogram med forberedelser og hjemmeoppgave:
Program Introduksjonskurs samfunnsmedisin nov_2020.pdf

Forberedelser til nettbasert kurssamling:

Torsdag 26.11 kl 1030-1130
Arbeidshverdag som kommuneoverlege i liten, mellomstor og stor kommune
Guro Steine Letting og Tom Sundar
Arbeidshverdagen som kommuneoverlege - refleksjonsoppgave.pdf
Kommuneoverlege liten kommune video.mp4
Kommuneoverlege i mellomstor kommune - video.mp4
Kommuneoverlege stor kommune video.mp4

Torsdag 26.11 kl 1215-1315
Gruppediskusjon med utgangspunkt i hjemmeoppgavene (refleksjonsnotat koronapandemi)

Torsdag 26.11 kl 1315-1415
Samfunnsmedisinerens rolle og arbeidshverdag i andre deler av helsetjenesten og forvaltningen: Fylkesmann, NAV, FHI, direktorat og spesialisthelsetjenesten
Tone Bruun og Henning Mørland

Torsdag 26.11 kl 1415-1500
Spesialisutdanning i samfunnsmedisin
Siri Helene Hauge, Astrid Rutherford og Henning Mørland
Spesialistutdanning i samfunnsmedisin.pdf

Fredag 27.11 kl 0900-1000
Rollen som medisinsk faglig rådgiver og påvirkningsfunksjonen
Frode Engtrø
Medisinskfaglig rådgiver - Frode Engtrø.mp4

Fredag 27.11 kl 1000-1100
Kvalitets- og forbedringsarbeid, internkontroll og tilsyn
Cato Innerdal
Forberedelse leseveiledning tilsyn med helsepersonell.pdf
Tilsyn med helsepersonell - introkurs samfunnsmedisin - forberedelse.pdf 

Fredag 27.11 kl 1100-1130
Samfunnsmedisinske nettverk
Cato Innerdal
Samfunnsmedisinske nettverk - introkurs samfunnsmedisin - forberedelse.pdf

Fredag 27.11 kl 1215-1315
Informasjon og formidling
Guro Steine Letting og Tom Sundar
Informasjonshåndtering og formidling - kasuistikker - refleksjon .pdf
Informasjon og formidling lenker.pdf

Fredag 27.11 kl 1315-1345
Fordeling, prioritering og sikring av forsvarlighet
Henning Mørland
Fordeling prioritering forsvarlighet.pdf

Praktisk informasjon:
Obligatorisk kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanning. For å få kurset godkjent må man delta på begge de nettbaserte samlingene og gjennomføre forberedende hjemmeoppgaver.
Aktiv deltakelse forventes. Deltakerantallet er derfor begrenset til 30.
Kursavgift kr 3500
Antall kurstimer 25

Påmelding:

Påmelding til kurs i mars legges ut når kursdato er avklart.

Anne Kveim Lie, Tom Sundar og Henning Mørland (kurskomite)