Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Introduksjonskurs - samfunnsmedisin Kurs A

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres som digital kurs 24.-25. september 2020. Kurset inneholder også forberedende arbeid.
Henning Mørland
30. august 2020
Folkehelse - Illustrasjonsbilde

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin gjennomføres som et digitalt kurs med to nettbaserte samlinger torsdag 24.9 og fredag 25.9. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i nettbaserte diskusjoner i grupper, samt forberedelser i forkant av kurset. Deltakelse er påkrevet begge dager. Samlet tid til forberedende arbeid og deltakelse i nettsamlingene tilsvarer 25 kurstimer.  

Læringsmål og kursgodkjenning:
Helhet, sammenheng og forståelse av rollen som samfunnsmedisiner uavhengig av stillingstype og arbeidssted.

Kurset er godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin etter tidligere spesialistregelverk med 25 kurstimer, og som anbefalt kurs i ny spesialistutdanning koblet til følgende læringsmål:

  • SAM-009 - Råd og veiledning: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon
  • SAM-010 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om kvalitetsarbeid og internkontroll
  • SAM-011 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha kunnskap om ulike metoder for kvalitets- og tjenesteutvikling, herunder grunnleggende kvalitetsteorier
  • SAM-012 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om det statlige tilsynet med helse- og omsorgstjenestene
  • SAM-021 - Ledelse og administrasjon: Ha god kunnskap om organisering av helsetjenesten og øvrig offentlig forvaltning

Kurset er også godkjent med 25 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin.

Gjennomføring av kurset:
Kurset gjennomføres digitalt med to nettbaserte samlinger torsdag 24.9 og fredag 25.9, begge dager kl 0900-1400. Det benyttes Zoom som teknisk løsning som gir gode muligheter for nettbasert diskusjon i mindre grupper.

Kursprogram med forberedelser og hjemmeoppgave:
Program Introduksjonskurs samfunnsmedisin sept 2020.pdf

Forberedelser til nettbasert kurssamling:

Torsdag 24.9 kl 1030-1130
Arbeidshverdag som kommuneoverlege i liten, mellomstor og stor kommune
Guro Steine Letting og Tom Sundar
Arbeidshverdagen som kommuneoverlege - refleksjonsoppgave.pdf
Kommuneoverlege liten kommune video.mp4
Kommuneoverlege i mellomstor kommune - video.mp4
Kommuneoverlege stor kommune video.mp4

Torsdag 24.9 kl 1200-1230
Gruppediskusjon med utgangspunkt i hjemmeoppgavene (refleksjonsnotat koronapandemi)

Torsdag 24.9 kl 1230-1330
Samfunnsmedisinerens rolle og arbeidshverdag i andre deler av helsetjenesten og forvaltningen: Fylkesmann, NAV, FHI, direktorat og spesialisthelsetjenesten
Tone Bruun og Henning Mørland
Samfunnsmedisin statlig virksomhet.pdf

Torsdag 24.9 kl 1330-1400
Spesialisutdanning i samfunnsmedisin
Siri Helene Hauge, Astrid Rutherford og Henning Mørland
Spesialistutdanning i samfunnsmedisin.pdf

Fredag 25.9 kl 0900-1000
Rollen som medisinsk faglig rådgiver og påvirkningsfunksjonen
Frode Engtrø
Medisinskfaglig rådgiver - Frode Engtrø.mp4

Fredag 25.9 kl 1000-1100
Kvalitets- og forbedringsarbeid, internkontroll og tilsyn
Cato Innerdal
Forberedelse leseveiledning tilsyn med helsepersonell.pdf
Tilsyn med helsepersonell - introkurs samfunnsmedisin - forberedelse.pdf

Fredag 25.9 kl 1100-1130
Fordeling, prioritering og sikring av forsvarlighet
Henning Mørland
Fordeling prioritering forsvarlighet.pdf

Fredag 25.9 kl 1200-1300
Informasjon og formidling
Guro Steine Letting og Tom Sundar
Informasjonshåndtering og formidling - kasuistikker - refleksjon .pdf
Informasjon og formidling lenker.pdf

Fredag 25.9 kl 1300-1330
Samfunnsmedisinske nettverk
Cato Innerdal
Samfunnsmedisinske nettverk - introkurs samfunnsmedisin - forberedelse.pdf

Praktisk informasjon:
Obligatorisk kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanning. For å få kurset godkjent må man delta på begge de nettbaserte samlingene og gjennomføre forberedende hjemmeoppgaver.
Aktiv deltakelse forventes. Deltakerantallet er derfor begrenset til 30.
Kursavgift kr 3500
Antall kurstimer 25

Påmelding:

Påmeldingsfrist 20.8.2020. Kurset er fulltegnet. Norsam tar sikte på å gjenta kurset senere i løpet av høsten. Deltakere som ikke fikk plass på kurset i september har prioritert plass.

Velkommen til det første digitale kurset i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin!

Anne Kveim Lie, Tom Sundar og Henning Mørland (kurskomite)