Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - samfunnsmedisin Kurs B 2020

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid ble arrangert i Oslo 9.-11. mars 2020. Dette er kurs B i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen. Her finner du informasjon om kurset.
11. desember 2019
Vulkan

Kurs B ble arrangert av Folkehelseinstitutet i samarbeid med Norsam.

Kurssted: Scandic Vulkan hotel, Oslo

Faglig program og læringsmål:

Program kurs B 2020.pdf

Kurs B - læringsmål.pdf

Innhold (emneord):
- Metoder for informasjonsinnhenting
- Miljørettet helsevern, kommunalt og statlig
- Fremgangsmåter i miljørettet helsevernsaker i spennet mellom jus og diplomati
- Relevant lovverk og praktisk smittevernarbeid, lokalt og nasjonalt, inkludert, meldesystemer og smitteoppsporing
- Helsemessig og sosial beredskap - kommunalt, fylkeskommunalt og statlig (internasjonalt)
- Helse i planlegging og konsekvensutredninger/ROS-analyser

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: 30 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering
Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
Arbeidsmedisin: 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og i spesialistenes etterutdanning

Presentasjoner fra forelesningene:
Kursdeltakerne kan få tilgang på presentasjoner ved å konktakte kurs.norsam@gmail.com

Kurskomite: Tone Bruun (kursleder), Preben Aavitsland, Toril Attramadal, Hubert Dirven, Helena Niemi Eide