Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2021 andre halvår

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling -samfunnsmedisin kurs G - september 2021

Kurs G arrangeres høsten 2021 som en del av Nordlandsuka i Bodø fra 20.-23. september. Nordland legeforening står for arrangementet.
Henning Mørland
5. april 2021
Bodø havn

Kurs i kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling gjennomføres i Bodø 20.-23. september. Kurset arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam. Dette er Kurs G i spesialistutdanningen. 

Les mer om kurset og påmelding på Nordland legeforeningens nettside for kurs:
kursinord.no

Kursprogram (med forbehold om endringer):
Program - Kurs G - Bodø 20-23 sept 2021.pdf