Forskningsmetode og kunnskapshåndtering - samfunnsmedisin Kurs H - 2021_vår

Samfunnsmedisinkurs med tema forskningsmetode og kunnskapshåndtering gjennomføres våren 2021 med nettmøter, e-læring, forberedende arbeid, innleveringsoppgaver og avsluttende kurssamling 15.-16. april.
nettkurs

Kurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering ble arrangert etter ny gjennomføringsmodell i mars-april 2021. Dette er Kurs H i spesialistutdanningen. Kurset hadde digitalt oppstartmøte mandag 8. mars kl 1200-1330 og fortsatte med gjennomføring av nettkurs og skriftlige forberedelser i tiden frem mot kurssamling torsdag 15.4 - fredag 16.4. Som følge av pandemisituasjonen gikk også kurssamlingen digitalt.

Kurs H ble arrangert som et parallelt kurs samtidig med Kurs B (Miljørettet helsevern, smittevern mv) og Kurs I (Global helse). 

Kurset ble arrangert av Folkehelseinstiuttet i samarbeid med Norsam.

Hovedpunkter:
Kurs H: 50 kurstimer
Antall deltakere 25
Start kurssamling torsdag 15.4 kl 10.00
Avslutning kurssamling fredag 16.4 kl 1530 
Kursavgift kr 5500

Kursprogram
Program kurs H vår 2021.pdf

Presentasjoner fra forlesningen og kursmateriell:
Se kurs i desember 2020

Læringsmål og kursgodkjenning:
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 50 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-008, SAM-016, SAM-017, SAM-018, SAM-026, SAM-027, SAM-041, SAM-042 og SAM-043 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Praktisk informasjon og alternativ gjennomføring:
Som følge av pandemisituasjonen ble kurset gjennomført digitalt.

Vel gjennomført kurs!

Rigmor Berg og Eva Denison, kursledere
Henning Mørland, Norsam