Global helse - samfunnsmedisin kurs I - 2021_vår

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse ble gjennomført våren 2021 med nettmøte, forberedende arbeid og avsluttende kurssamling 15.-16. april.
nettkurs

Kurs i global helse ble arrangert etter ny gjennomføringsmodell i mars-april 2021. Dette er Kurs I i spesialistutdanningen. Kurset hadde digitalt oppstartmøte 24. mars, og i forkant av oppstartmøtet skulle kursdeltakerne velge en av tre oppgaver de ønsker å jobbe med i nettbaserte grupper i tiden frem mot kurssamling torsdag 15.4 - fredag 16.4. Som følge av pandemisituasjonen gikk også kurssamlingen digital. 

Kurs I ble arrangert som et parallelt kurs samtidig med Kurs B (Miljørettet helsevern, smittvern mv) og Kurs H (Forsningsmetode og kunnskapshåndtering). 

Kurset ble arrangert av Folkehelseinstiuttet i samarbeid med Norsam.

Hovedpunkter:
Kurs I - 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte onsdag 24.3 kl 15:00-16:00
Start kurssamling torsdag 15.4 kl 09:00
Avslutning kurssamling fredag 16.4 kl 16:00
Kursavgift kr 5250

Kursprogram og litteratur:
Forberedende oppgaver Kurs I 2021_april.pdf
Litteraturliste_Kurs I_Global Helse 2021.pdf
Utkast_Program_Kurs I_Global Helse_vår_2021.pdf 

Presentasjoner og kursmateriell:
Kursdeltakerne kan få tilgang på presentasjoner ved å konktakte kurs.norsam@gmail.com

Læringsmål og kursgodkjenning:
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-028, SAM-029, SAM-012, SAM-030 og SAM-031 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen

Praktisk informasjon og alternativ gjennomføring:
På grunn av pandemisituasjonen ble kurset gjennomført digitalt. 

Vel gjennomført kurs!

Karine Nordstrand, kursleder
Henning Mørland, Norsam