Helserett og saksbehandling - samfunnsmedisin Kurs E - 2021_vår

Kurset gjennomføres vinter - vår 2021 og erstatter kurs som måtte utsettes høsten 2020. Deltakerne er overført og det er ikke åpen påmelding.
nettkurs

Kurs i helserett og sakbehandling går etter ny gjennomføringsmodell med kurssamling i april og mai 2021. Dette er Kurs E i spesialistutdanningen. Kurset har et digitalt oppstartmøte i uke 4 og inneholder e-læring og forberedende hjemmeoppgaver før avsluttende kurssamling. Som følge av pandemisituasjonen gjennomføres også kurssamlingene på Kurs E digitalt. 

Det blir to parallalle kurssamlinger i mindre grupper (deltakerne deltar bare på én av samlingene):
- mandag 26.4 - tirsdag 27.4
- mandag 3.5 - tirsdag 4.5

Hovedpunkter:
Kurs E: 45 kurstimer
Antall deltakere 2 x 25
Kurssamling over to dager 
Kursavgift kr 5400

Kursprogram
Programskisse-gjennomføring Kurs E 2021_vår Helserett og saksbehandling.pdf
Kursprogram-E-2021-april-mai.pdf

Presentasjoner fra kurssamlingen:
Kursdeltakerne kan få tilgang på presentasjoner ved å konktakte kurs.norsam@gmail.com

Læringsmål og kursgodkjenning:
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 45 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-001, SAM-002, SAM-005 og SAM-036 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Gjennomføring og pandemi:
Kurset består av digitale møter, forberedelser og en kurssamling over to dager. Alle deler må gjennomføres for å bli godkjent som obligatorisk kurs. Kursformatet medfører at kurssamlingen gjennomføres over kort tid, og forutsetter aktiv medvirkning og deltakelse. Det kan ikke påregnes permisjon fra kurssamlingen. Et viktig formål med samfunnsmedisinske kurs er etablering og vedlikehold av faglige nettverk. Kurssamlingene i april og mai gjennomføres digitalt.

Påmelding:
Kurset erstatter Kurs E som ble avlyst i november 2020. Deltakerne har fått overført kursplass. Det er ikke åpen påmelding. 

Velkommen på kurs!

Geir Sverre Braut, kursleder
Henning Mørland, Norsam