Introduksjonskurs - samfunnsmedisin Kurs A - mars 2021

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres som digital kurs 18.-19. mars.
digitalt kurs

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin gjennomføres to ganger i vårhalvåret som digitalt kurs:
- torsdag 18.3 - fredag 19.3.2021
- torsdag 10.6 - fredag 11.6.2021 
Det er ønskelig at introduksjonskurset (Kurs A) gjennomføres tidlig i spesialistutdanningen.

Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i nettbaserte diskusjoner i grupper, samt forberedelser i forkant av kurset. Deltakelse er påkrevet begge dager. Samlet tid til forberedende arbeid og deltakelse i nettsamlingene tilsvarer 25 kurstimer.  

Læringsmål og kursgodkjenning:
Helhet, sammenheng og forståelse av rollen som samfunnsmedisiner uavhengig av stillingstype og arbeidssted.

Kurset er godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin etter tidligere spesialistregelverk med 25 kurstimer, og som anbefalt kurs i ny spesialistutdanning koblet til følgende læringsmål:

  • SAM-009 - Råd og veiledning: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon
  • SAM-010 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om kvalitetsarbeid og internkontroll
  • SAM-011 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha kunnskap om ulike metoder for kvalitets- og tjenesteutvikling, herunder grunnleggende kvalitetsteorier
  • SAM-012 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om det statlige tilsynet med helse- og omsorgstjenestene
  • SAM-021 - Ledelse og administrasjon: Ha god kunnskap om organisering av helsetjenesten og øvrig offentlig forvaltning

Kurset er også godkjent med 25 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin.

Gjennomføring av kurset:
Kurset gjennomføres digitalt med to nettbaserte samlinger torsdag 18.3 kl 9-15 og fredag 19.3 kl 9-14. Det benyttes Zoom som teknisk løsning som gir gode muligheter for nettbasert diskusjon i mindre grupper.

Program for kurset i juni er ikke endelig avklart, men vil tilsvare kurset i mars.

Kursprogram med forberedelser og hjemmeoppgave:
Program Introduksjonskurs samfunnsmedisin mars_2021.pdf

Forberedelser til nettbasert kurssamling:

Torsdag 18.3 kl 0930-1030
Arbeidshverdag som kommuneoverlege i liten, mellomstor og stor kommune
Guro Steine Letting og Tom Sundar
Arbeidshverdagen som kommuneoverlege - refleksjonsoppgave.pdf
Kommuneoverlege liten kommune video.mp4
Kommuneoverlege i mellomstor kommune - video.mp4
Kommuneoverlege stor kommune video.mp4

Torsdag 18.3 kl 1215-1315
Gruppediskusjon med utgangspunkt i hjemmeoppgavene (refleksjonsnotat koronapandemi)

Torsdag 18.3 kl 1315-1415
Samfunnsmedisinerens rolle og arbeidshverdag i andre deler av helsetjenesten og forvaltningen: Fylkesmann, NAV, FHI, direktorat og spesialisthelsetjenesten
Tone Bruun og Henning Mørland
Samfunnsmedisin statlig virksomhet.pdf

Torsdag 18.3 kl 1415-1500
Spesialisutdanning i samfunnsmedisin
Bettina Fossberg, Astrid Rutherford og Henning Mørland
Spesialistutdanning i samfunnsmedisin.pdf

Fredag 19.3 kl 0900-1000
Rollen som medisinsk faglig rådgiver og påvirkningsfunksjonen
Frode Engtrø

Fredag 19.3 kl 1000-1100
Kvalitets- og forbedringsarbeid, internkontroll og tilsyn
Cato Innerdal
Forberedelse leseveiledning tilsyn med helsepersonell.pdf
Tilsyn med helsepersonell - introkurs samfunnsmedisin - forberedelse.pdf 
Presentasjon: Tilsyn med helsepersonell - Cato Innerdal.pdf

Fredag 19.3 kl 1100-1130
Samfunnsmedisinske nettverk
Cato Innerdal
Samfunnsmedisinske nettverk - introkurs samfunnsmedisin - forberedelse.pdf

Fredag 19.3 kl 1215-1315
Informasjon og formidling
Guro Steine Letting og Tom Sundar

Fredag 19.3 kl 1315-1345
Fordeling, prioritering og sikring av forsvarlighet
Henning Mørland
Fordeling prioritering forsvarlighet.pdf

Praktisk informasjon:
Obligatorisk kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanning. For å få kurset godkjent må man delta på begge de nettbaserte samlingene og gjennomføre forberedende hjemmeoppgaver.
Aktiv deltakelse forventes. Deltakerantallet er derfor begrenset til 30.
Kursavgift kr 3600
Antall kurstimer 25

 

Anne Kveim Lie, Tom Sundar og Henning Mørland (kurskomite)