Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - samfunnsmedisin Kurs B - 2021_vår

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap og planarbeid ble gjennomført våren 2021 med nettmøter, forberedende arbeid, og avsluttende kurssamling i april.
nettkurs
digitalt kurs

Kurs i miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap og planarbeid ble arrangert etter ny gjennomføringsmodell i mars-april 2021. Dette er Kurs B i spesialistutdanningen. Kurset inneholdt et halvdags nettbasert introduksjon torsdag 8. april, før forberedede arbeid med nettbasert gruppemøte frem mot kurssamling torsdag 15.4 - fredag 16.4. Som følge av pandemisituasjonen blir også kurssamlingen digital. 

Kurs B gikk som et parallelt kurs samtidig med Kurs H (Forsningsmetode og kunnskapshåndtering) og Kurs I (Global helse). 

Kurset er arrangert av Folkehelseinstiuttet i samarbeid med Norsam.

Hovedpunkter:
Kurs B: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Introduksjon halv dag torsdag 8.4 kl 12.00-16.00
Start kurssamling torsdag 15.4 kl 08.30
Avslutning kurssamling fredag 16.4 kl 16.00 
Kursavgift kr 5450

Kursprogram
Program kurs B 2021.pdf 
Diskusjonsoppgave i miljørettet helsevern 8.4.2021.pdf

Kursmateriell og presentasjoner:

Kursdeltakerne kan få tilgang på presentasjoner ved å konktakte kurs.norsam@gmail.com


Intervju med Frode Forland om FHI og pandemien (video)

Læringsmål og kursgodkjenning:
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-024, SAM-026, SAM-027, SAM-032, SAM-033, SAM-035, SAM-036, SAM-037, SAM-038, SAM-039 og SAM-040 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 10 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og alternativ gjennomføring:
På grunn av smittesituasjonen og begrensninger for arrangementer og reisevirksomhet ble kurssamlingen gjennomført digitalt. 

Vel gjennomført kurs!

Tone Bruun, Preben Aavitsland, Toril Attramadall, Christine Instanes og Helena Eide, kurskomite/FHI
Henning Mørland, Norsam