Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2021

Administrasjon og ledelse - samfunnsmedisin kurs F - januar/februar 2021

Kurset gjennomføres i januar-februar og inneholder digital undervisning, forberedelser/hjemmeoppgaver og avsluttende kurssamling 4.-5. februar. Les mer om kurset og påmelding.
Henning Mørland
15. november 2020
Soria Moria kurs og konferansesenter
Soria Moria

Kurs i administrasjon og ledelse går etter ny gjennomføringsmodell januar-februar 2021. Dette er Kurs F i spesialistutdanningen. Kurset har et digitalt oppstartmøte i uke 2 og inneholder e-læring og forberedende hjemmeoppgaver frem mot en avsluttende kurssamling på Soria Moria torsdag 4.2 - fredag 5.2. Dersom pandemisituasjonen tilsier at kurset ikke kan gjennomføres som planlagt, tilpasses kurssamlingen en digital løsning.

Kursprogram er under utarbeidelse og blir publisert så snart det er klart.

Kurs F arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs G (samhandling og rådgivning, kommunikasjon og formidling). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Kurs F gjennomføres også denne gang av Norsam i samarbeid med Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn.

Hovedpunkter:
Kurs F: 45 kurstimer
Antall deltakere 25
Start kurssamling torsdag 4.2 kl 10.00
Avslutning kurssamling fredag 5.2 kl 15.00
(for deltakere med lang reisevei kan det være aktuelt men ankomst onsdag 3.2, se påmelding)
Kursavgift kr 5400
Konferansepakke Soria Moria kr 2810
Dagpakke Soria Moria kr 660 pr kursdag

Læringsmål og kursgodkjenning:
Kurset søkes godkjent som obligatorisk kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanning og som anbefalt læringsaktivitet for leger i ny spesialistutdanning. Se kursprogram for flere opplysninger.

Gjennomføring og pandemi
Kurset består av digitale møter, forberedelser og en kurssamling over to dager. Alle deler må gjennomføres for å bli godkjent som obligatorisk kurs. Kursformatet medfører at kurssamlingen gjennomføres over kort tid, og forutsetter aktiv medvirkning og deltakelse. Det kan ikke påregnes permisjon fra kurssamlingen. Et viktig formål med samfunnsmedisinske kurs er etablering og vedlikehold av faglig nettverk. Kursmiddag 4.2 er en del av det obligatoriske programmet.

Dersom pandemisituasjonen tilsier begrensninger og restriksjoner med hensyn til reisevirksomhet og arrangementer, vil kurssamlingen bli tilpasset digital gjennomføring. Kurset blir ikke avlyst. Situasjonen vurderes fortløpende av arrangør og deltakerne vil bli holde oppdatert. 

Deltakerne anbefales å avvente bestilling av reise til kursgjennomføring og deltakelse er bekreftet, eventuelt bestille reise som kan refunderes.

Påmelding:
Lenke til påmeldingsskjema
(merk at det er felles påmeldingsskjema for Kurs G og Kurs F)

Påmeldingsfrist er 18.12.2020
Fordeling av prioritering av kursplasser foretas etter påmeldingsfristen. Det sendes da ut tilbakemelding om man har fått kursplass eller ikke.

Vel møtt til kurs!
Henning Mørland, kursleder