Kurs A - 2022 november

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres som digital kurs 10.-11 november 2022. Dette er Kurs A i spesialistutdanningen.
Digitalt kurs

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin gjennomføres som et digitalt kurs over to dager, torsdag 10.11 og fredag 11.11 Det er ønskelig at introduksjonskurset gjennomføres tidlig i spesialistutdanningen.

Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i nettbaserte diskusjoner i grupper, samt forberedelser i forkant av kurset. Deltakelse er påkrevet begge dager. Samlet tid til forberedende arbeid og deltakelse i nettsamlingene tilsvarer 25 kurstimer.  

Læringsmål og kursgodkjenning:
Helhet, sammenheng og forståelse av rollen som samfunnsmedisiner uavhengig av stillingstype og arbeidssted.

Kurset er godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin etter tidligere spesialistregelverk med 25 kurstimer, og som anbefalt kurs i ny spesialistutdanning koblet til følgende læringsmål:

SAM-009 - Råd og veiledning: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon
SAM-010 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om kvalitetsarbeid og internkontroll
SAM-011 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha kunnskap om ulike metoder for kvalitets- og tjenesteutvikling, herunder grunnleggende kvalitetsteorier
SAM-012 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om det statlige tilsynet med helse- og omsorgstjenestene
SAM-021 - Ledelse og administrasjon: Ha god kunnskap om organisering av helsetjenesten og øvrig offentlig forvaltning
Kurset er også godkjent med 25 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin.

Gjennomføring av kurset:
Kurset gjennomføres digitalt med to nettbaserte samlinger torsdag 10.11 kl 9-15.30 og fredag 11.11 kl 9-14. Det benyttes Zoom som teknisk løsning som gir gode muligheter for nettbasert diskusjon i mindre grupper.

Kursprogram og forberedende kursoppgave:
Program Introduksjonskurs samfunnsmedisin 2022_november.pdf
Med forbehold om mindre endringer/justeringer. 
Frist for innsending av refleksjonsnotat er 1.11.

Forberedelse til kurssamling:
I forkant av kurset skal deltakerne gjennomgå følgende:

Videointervjuer kommuneoverlegerollen:
Kommuneoverlege liten kommune video.mp4
Kommuneoverlege i mellomstor kommune - video.mp4
Kommuneoverlege stor kommune video.mp4

Videointervju samfunnsmedisin i statlig virksomhet:
Intervju med Frode Forland

Rollen som medisinsk faglig rågiver, les to artikler i Tidsskriftet:
Kommuneoverlegers opplevelse av egen rolle
Kommuneoverleger over det ganske land foren dere

Samfunnsmedisin i statlig virksomhet:
Introduksjon-oversikt samfunnsmedisin i statlig virksomhet - Henning Mørland.pdf
FHI introduksjon - Tone Bruun.pdf
Diskusjonsoppgave statlige virksomheter.pdf

Informasjon og formidling:
Informasjonshåndtering og formidling - Tom Sundar.pdf

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin:
Spesialistutdanning i samfunnsmedisin - Henning Mørland.pdf

Praktisk informasjon:
Obligatorisk kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanning. For å få kurset godkjent må man delta på begge de nettbaserte samlingene og gjennomføre forberedende hjemmeoppgaver. 

Aktiv deltakelse forventes. Deltakerantallet er derfor begrenset til 25.
Kursavgift kr 3800
Antall kurstimer 25

Påmelding:
Alle som har sendt påmelding innen 3.11 har fått kursplass. Kurset settes opp neste gang i vårhalvåret 2023

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Velkommen til kurs!

Guro Steine Letting, Tom Sundar og Henning Mørland (kurskomite)