Kurs A - 2022 september

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres som digital kurs 29.-30 september 2022. Dette er Kurs A i spesialistutdanningen. Påmelding er avsluttet og kurset er fulltegnet.
Kurs A september 22

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin gjennomføres som et digitalt kurs over to dager, torsdag 29.9 og fredag 30.9 Det er ønskelig at introduksjonskurset gjennomføres tidlig i spesialistutdanningen.

Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i nettbaserte diskusjoner i grupper, samt forberedelser i forkant av kurset. Deltakelse er påkrevet begge dager. Samlet tid til forberedende arbeid og deltakelse i nettsamlingene tilsvarer 25 kurstimer.  

Læringsmål og kursgodkjenning:
Helhet, sammenheng og forståelse av rollen som samfunnsmedisiner uavhengig av stillingstype og arbeidssted.

Kurset er godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin etter tidligere spesialistregelverk med 25 kurstimer, og som anbefalt kurs i ny spesialistutdanning koblet til følgende læringsmål:

SAM-009 - Råd og veiledning: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon
SAM-010 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om kvalitetsarbeid og internkontroll
SAM-011 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha kunnskap om ulike metoder for kvalitets- og tjenesteutvikling, herunder grunnleggende kvalitetsteorier
SAM-012 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om det statlige tilsynet med helse- og omsorgstjenestene
SAM-021 - Ledelse og administrasjon: Ha god kunnskap om organisering av helsetjenesten og øvrig offentlig forvaltning
Kurset er også godkjent med 25 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin.

Gjennomføring av kurset:
Kurset gjennomføres digitalt med to nettbaserte samlinger torsdag 29.9 kl 9-15 og fredag 30.9 kl 9-14. Det benyttes Zoom som teknisk løsning som gir gode muligheter for nettbasert diskusjon i mindre grupper.

Kursprogram og forberedende kursoppgave:
Program Introduksjonskurs samfunnsmedisin 2022_september.pdf
Frist for innsending av refleksjonsnotat er 20.9.22

Forberedelse til kurssamling:
I forkant av kurset skal deltakerne gjennomgå følgende:

Videointervjuer kommuneoverlegerollen:
Kommuneoverlege liten kommune video.mp4
Kommuneoverlege i mellomstor kommune - video.mp4
Kommuneoverlege stor kommune video.mp4 

Videointervju samfunnsmedisin i statlig virksomhet:
Intervju med Frode Forland

Rollen som medisinsk faglig rågiver, les to artikler i Tidsskriftet:
Kommuneoverlegers opplevelse av egen rolle
Kommuneoverleger over det ganske land foren dere

Samfunnsmedisin i statlig virksomhet:
Introduksjon-oversikt samfunnsmedisin i statlig virksomhet - Henning Mørland.pdf
FHI introduksjon - Tone Bruun.pdf
Diskusjonsoppgave statlige virksomheter.pdf

Informasjon og formidling:
Informasjonshåndtering og formidling - Tom Sundar.pdf

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin:
Spesialistutdanning i samfunnsmedisin - Henning Mørland.pdf

Diskusjon forberedende oppgave (refleksjonsnotat):
Torsdag 29.9 kl 1315. 
De fleste, men ikke alle, har skrevet oppgave med utgangspunkt i erfaringer fra koronapandemien.
Gruppediskusjon på kurset: redgjør kort for innholdet i notatet dere har skrevet (1-2 min pr deltaker).
Gruppen foreslår 2-3 læringspunkter eller forbedringsforslag som dere tar med til oppsummering og felles diskusjon. Det ønskes konkrete forslag tilpasset egen virksomhet (en eller flere av deltakernes arbeidssted). Forslagene bør være "universelle" og ikke direkte knyttet til koronasituasjonen.

Praktisk informasjon:
Obligatorisk kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanning. For å få kurset godkjent må man delta på begge de nettbaserte samlingene og gjennomføre forberedende hjemmeoppgaver. 

Aktiv deltakelse forventes. Deltakerantallet er derfor begrenset til 25.
Kursavgift kr 3900
Antall kurstimer 25

Påmelding:
Kursplasser tildeles fortløpende ut fra påmeldingstidspunkt ("først til mølla"). Kurset er fulltegnet og påmelding avsluttes 2. september. Alle som har sendt påmelding før dette har kursplass. 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurset settes opp på nytt senere i høstsemesteret (10.-11. november)

Velkommen til kurs!

Anne Kveim Lie, Tom Sundar og Henning Mørland (kurskomite)